Flygplatsen och vår dåliga ekonomi – prioritera rätt

Vid nedläggning får vi enorma centrala ytor som kan utnyttjas till något mycket bra. Mark behövs ju, skriver Anders Wennerblad.
Vid nedläggning får vi enorma centrala ytor som kan utnyttjas till något mycket bra. Mark behövs ju, skriver Anders Wennerblad.

Jag vill fokusera blicken på den verklighet vi har. Pandemi, klimatkris och svag kommunal ekonomi. Mitt svar handlar om flyg, prioriteringar, klimat, natur, miljö, hälsa och markbehov, skriver Anders Wennerblad i sitt svar till Anders Andersson.

Insändare 21 februari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Flygplatsen: Höj blicken och titta framåt istället" NT 16/2

Våra skattepengar ska användas till skola, vård och omsorg. Det är alla eniga om. Men våra politiker i Kvartetten tar bort alla pengar i budgeten för nya cykelbanor, skötsel av dem samt grönstruktur i form av parker, trädplanteringar och naturskyddsområden. Gröna långsiktigt klimatsmarta satsningar som minskar utsläppen och skapar trivsel har de inte råd med.

 Fler och säkrare cykelbanor skapar lediga ytor för grönska och bostäder och sparar pengar för kommunen och den enskilde och gör att folk mår bättre.

(M) vill lägga ner för inte minst integrationen viktigt bibliotek, men satsa på flygplatsen.

Norrköpings flygplats, helt utan reguljära linjer, får 30 miljoner kronor per år i skattestöd.   

 

Vid nedläggning får vi enorma centrala ytor som kan utnyttjas till något mycket bra. Mark behövs ju. Att satsa på en olönsam, onödig och farligt placerad flygplats i en brinnande klimatkris är inte bara fel utan direkt oansvarigt. Det har politikerna förstått i Västerås, som läggs ner.

Alla kommunala flygplatser går back. Norrköping har sämst ekonomi av alla flygplatser.

Vid behovs- och ekonomisk analys lade staten ner Norrköpings flygplats redan för tolv år sedan.

Kommunala flygplatserna har fått 570 miljoner kronor i subventioner per år,  i många år.

Genom att flytta resande till centrala flygplatser effektiviseras flyget. Norrköping har bra tåg- och bussförbindelser med Linköping, Skavsta och Arlanda för de som tycker de måste flyga. 

 

Kommunens ansvar har inget med idag orealistiskt elflyg att göra, vilket Anders Andersson tycks tro. Brytning av mineraler till batterier har mycket stor klimatpåverkan. Mycket el går åt för att ladda batterierna. Ett batteripack till ett större plan väger 130 ton och kostar 260 miljoner kronor. Utanför kabinen i ett plan kan det bli – 55 grader. Då fungerar inte batterierna. Om ny teknik kommer så dröjer det. Vi skattebetalare ska självklart inte finansiera den väntan. Ett stort outnyttjat markområde med miljövidrig och farlig verksamhet ska inte skattesubventioneras. Våra skattepengar ska bara användas för långsiktigt bra ändamål. Och dit hör inte privata charterresor. 

Ämnen du kan följa