Flera parkeringsplatser försvinner på Styrestagatan

Boende på Styrestagatan kan till exempel parkera på Djäkneparksskolans parkering nattetid och under helger, enligt trafikplanerare Martin Schmidt.
Boende på Styrestagatan kan till exempel parkera på Djäkneparksskolans parkering nattetid och under helger, enligt trafikplanerare Martin Schmidt.

Vi är medvetna om att vägarbetet på Styrestagatan är en omställning för bilister när det gäller parkeringar, och vi uppskattar att insändarskribenten har förståelse för det arbete som måste göras gällande ledningsbytesarbetet.

Insändare 31 januari 2023 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Bussarna kan väl vända i depån” NT 13/1

När busstrafiken ökade så att den inte längre fick plats vid Östra station, undersökte vi potentiella vändmöjligheter för bussarna i hela området. Den lösning som totalt sett visade sig mest gynnsam var Vikboplan. Skribenten har flera förslag, som tyvärr inte är genomförbara av olika anledningar. Nedan förklaras varför:

  • Depån på Stohagsgatan hyrs ut till entreprenören som kör stadsbusstrafiken. Den är försedd med grindar, och frekvent trafik genom depån med bussar som tillhör olika entreprenörer skulle vara svår att hantera, både för personal på depån och när det gäller ansvarsfrågor. 
  • Miljön kring hållplatserna vid Gustaf Adolfsplan är för hårt trafikerad för att bussar ska kunna vända där. 
  • Marken bakom stationsbyggnaden tillhör en privat fastighetsägare, som har för avsikt att omgestalta och delvis bebygga ytan enligt gällande detaljplan. All infrastruktur som Norrköpings kommun bygger nytt för kollektivtrafiken ska ligga på kommunägd mark. 
  • På Stortorget finns planer för framtida omgestaltningar till grönare yta. En bussvändslinga på Stortorget skulle därför inte kunna användas mer än ett par år.

Vi håller med om att grönområden är viktigt, inte bara för boende utan för alla som vistas i området. För att göra miljön så trivsam som möjligt är vår ambition att förbättra gestaltningen på grönytan inom bussvändslingan. De två största träden kommer också att finnas kvar. 

 

En konsekvens av projektet är att ett tiotal gatuparkeringsplatser försvinner längs Styrestagatan. Ytterligare parkeringsplatser i anslutning till grönytan kommer också att tas bort för att ge plats för bussarna att köra in i vändslingan.

 

Det innebär att du kan behöva parkera på en annan plats än du är van vid. Enligt undersökningar kommunen gjort finns cirka 200 parkeringsplatser i Oxelbergen att parkera på för boende i området. Ofta finns lediga platser i östra delarna som till exempel Ledungsgatan, Väringsgatan, Storsvängen, Romaregatan och Dalgången. Sedan i somras finns också kommunal boendeparkering på Tullhusgatan och Bangårdsgatan. Du kan också parkera avgiftsfritt på Djäkneparksskolan mellan kl. 17:00-07:00 på vardagar och fritt på helger fram till måndag klockan 07:00.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa