Flera förslag som hotar Norrköpings kulturliv

Norrköping har anseende långt utanför länsgränsen som en kulturstad av rang. Låt det anseendet leva vidare och utvecklas, skriver Lena Lundman (S).

Förslag om höjda hyror i Hallarna är bara ett av Borgerlig samverkans och SD:s förslag som Lena Lundman innebär att delar av Norrköpings kulturliv kan försvinna.

Förslag om höjda hyror i Hallarna är bara ett av Borgerlig samverkans och SD:s förslag som Lena Lundman innebär att delar av Norrköpings kulturliv kan försvinna.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-08-10 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har ett mycket väl bevarat och estetiskt tilltalande industrilandskap, där forna industribyggnader används av nutida aktörer av olika slag, exempelvis Linköpings universitet.

Vi har museer som knyter an till det Norrköping som en gång var, Stadsmuseet och Arbetets museum. Inom bildkonstens område har vi Konstmuseet, Ståhls kollektion, Konstnärsateljéerna i kvarteret Hallarna och gallerier.

Institutioner som Östgötateatern och Symfoniorkestern är båda hela länets institutioner. De är båda efterfrågade från övriga landet som samarbetspartners av andra aktörer inom samma område. Som exempel kan nämnas Östgötateaterns samproduktioner med Riksteatern genom åren vilket har inneburit att dessa föreställningar har kunnat visas över hela landet.

Symfoniorkestern är omtalad och premierad nationellt och internationellt på grund av sitt medvetna arbete med att skola in och lyfta fram nya förmågor. Ett barn- och ungdomsarbete bedrivs målmedvetet där det finns möjlighet för barn och ungdomar i hela länet att delta, vilket jag har erfarit som rektor i en av länets mindre kommuner.

Inom filmens och gestaltningens område har vi Visualiseringscentrum och Cnema, även de omtalade och premierade nationellt och internationellt för sitt arbete.

Till allt detta kommer det fria kulturlivet i form av fria teatergrupper och ideella kulturföreningar där det ideella engagemanget från Norrköpingsborna kommer till sin rätt. Där spelar kulturkvarteret Hallarna en stor roll med repetitionslokaler, mindre scener i olika storlekar samt konstnärsateljéer.

Allt detta är en del av Norrköpingsbornas vardagsliv i olika omfattning och inriktning. Det är det som skapar omgivningens bild av vårt Norrköping och som gör att många väljer att besöka Norrköping eller bosätta sig här.

Vi får inte heller glömma kulturens viktiga roll i integreringen av nytillkomna medborgare. Kulturen i dess olika former visar vägen in i samhället och öppnar dörrar till gemenskap människor emellan, vilket vår nuvarande kulturminister har uttalat sig om i en radiointervju.

Mycket av detta riskerar att gå förlorat om de olika förslag som förts fram av Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna får genomslagskraft. 

Exempel på förslag som vi har kunnat ta del av i media: 

Symfoniorkesterns självfinansiering måste öka, Kulturskolans avgifter ska höjas, inträde till Stadsmuseet ska införas, höjda lokalhyror i kvarteret Hallarna och nu senast att överge satsningen på Cnema och Norrköpings filmfond.

Och till sist och framför allt, sälj inte Louis De Geer med tanke på de konsekvenser det kan innebära för exempelvis Symfoniorkestern. Kommunen måste även fortsättningsvis äga rådighet över vad som sker med Louis De Geer.