Fler vattenlekar och lekmiljöer ska byggas i Norrköping

Mamma till tvååring undrar varför inte Norrköpings kommun lägger pengar till barnen.

Insändare 24 juni 2021 11:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Snälla kommunen ge oss vattenparker". NT 15/6

Jag kan lugna mamman med att både kommunen men också fastighetsägare årligen lägger stora pengar på just lekmiljöer och mera kommer det att bli. Tekniska nämnden har prioriterat just parker och grönområden för att vi vet hur viktigt det är med närhet till grönska och bra lekmiljöer för barnen och att parker också ska kännas trygga.

 

Idag finns plaskdammar i våra stadsparker Vasaparken och Folkparken. Dammarna fylls normalt sett under sommarsäsongen. I år har vi inte fyllt plaskdammarna på grund av pandemin, då det lätt blir stora samlingar av människor runt en plaskdamm.  Men efter lättnader i restriktionerna så kommer vi nu att öppna dammarna från och med den 3 juli.

 

I övrigt har vi på vissa lekmiljöer, som exempelvis i Strömparken lekredskap som har vattenleksfunktioner. Detta är lekredskap som är väldigt populära, de slits hårt och det kan vara en utmaning att upprätthålla funktioner med rinnande. 

Kommande år ska lekmiljön i Folkparken totalrenoveras. I projektet ingår även en översyn och renovering av de närmast omgivande ytor, vattenlek/plaskdammen samt entréerna till lekmiljön.

Även Ljuraparken ska renoveras kommande år, bland annat lekmiljön och intilliggande ytor. I projektet utreder vi om det är möjligt att bygga någon form av vattenlek. Det finns också planer för parker i Vilbergen, Klockaretorpet och i Lagerlunda.

 

Just nu pågår ett stort antal projekt som syftar till att förbättra våra befintliga parkmiljöer och att bygga nya. I majoriteten av projekten ingår delar eller inslag som är till för barn. De senaste åren har exempelvis nya lekinslag byggts i Musikparken, Faktorieparken, Parklöparen, Flaggan, Vidablicksparken, Pryssgårdsparken, Ellen Mobergs park med flera. Flertalet av dessa ingår i så kallade exploateringsområden, det vill säga där fastighetsägarna och kommunen tillsammans står för kostnaderna.

Andra planerade projekt är exempelvis ny lekmiljö vid kvarteret Dörren, i Kavaljersparken, Väderparken, Karlshedsparken och Atriumparken/Kopparkullen i Navestad. Upprustning kommer också att ske av lekmiljön i Lasarettsparken. Flertalet har också ett barnfokus där lekfunktioner med vattenkoppling finns med.

Läs mer!

Mamman kritisk mot leklandet efter fiaskokalaset: "Vi möttes av en byggarbetsplats"

Mamman kritisk mot leklandet efter fiaskokalaset: "Vi möttes av en byggarbetsplats"

2000 kvadratmeter stor trampolinpark och nytt lekland • Då kommer nya Busfabriken vara klar

Affärsliv
Norrköping
2000 kvadratmeter stor trampolinpark och nytt lekland • Då kommer nya Busfabriken vara klar
Ämnen du kan följa