Fler transporter borde rimligen ske på järnväg

Den senaste vinterns oväder med vägkaos, stillastående lastbilar och olyckor talar för en minskning av långväga godstransporter på väg, skriver Krister Hagsten, Åby.
Den senaste vinterns oväder med vägkaos, stillastående lastbilar och olyckor talar för en minskning av långväga godstransporter på väg, skriver Krister Hagsten, Åby.

Nyligen blev det tillåtet med 34,5 meter långa lastbilar i Sverige, vilket innebär cirka nio meter längre ekipage jämfört med tidigare.

Insändare 8 februari 2024 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessutom ska vägnätet utvecklas för att klara av dessa fordon.

Trafikverket påstår sig vilja skapa förutsättningar för mer effektiva transportlösningar. Längre lastbilar kommer enligt Trafikverket och vägtransportintressena medföra minskade transportkostnader och mindre utsläpp per godsenhet.

Samtidigt håller man tyst om att det även skapas bättre förutsättningar för långväga godstransporter på vägnätet. Frågan är vad det kommer betyda för trafiksäkerheten och järnvägens konkurrensförmåga? 

Detta i en tid då mer transporter rimligen borde ske på järnväg.

Hur rimmar det med Trafikverkets uttalade mål om effektiva transportlösningar, då järnvägen vid längre avstånd oftast är överlägset energieffektiv?

Den senaste vinterns oväder med vägkaos, stillastående lastbilar och olyckor talar för en minskning av långväga godstransporter på väg. Jag tror att flertalet trafikanter instämmer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa