Fler delar i kommunen borde bryta sig loss

I en artikel i NT 21 januari framgår att det finns engagerade medborgare som vill att kommunen utreder huruvida de norra delarna av Norrköping (Åby, Krokek och Svärtinge) bör bilda en egen kommun, för att utvecklas på bästa sätt.

Skulle inte bara Svärtinge, Åby och Krokek kunna bilda egen kommun. Borde inte detsamma utredas för Smedby, Kungsängen och Vikbolandet tycker signaturen Hugin.

Skulle inte bara Svärtinge, Åby och Krokek kunna bilda egen kommun. Borde inte detsamma utredas för Smedby, Kungsängen och Vikbolandet tycker signaturen Hugin.

Foto: Pär Andersson

Insändare2022-01-26 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"De har tröttnat - kan jobba för att bilda en egen kommun" NT 21/1

Det framgår vidare av artikeln att liknande frågeställningar skett på andra håll i landet, där det också resulterat i konkreta utbrytningar (Uppsala, Örebro och Södertälje). 

Föreslår härmed att kommunen även gör en liknande utredning vad gäller de östra delarna av kommunen, där förslagsvis Lindö/Smedby och området där Kungsängens flygplats är beläget, bildar en ny kommun tillsammans med Vikbolandet. Befolkningsunderlaget överstiger 15000 invånare och skatteunderlaget mm torde utgöra en god grund för gynnsam utveckling, t ex vad gäller att skapa goda möjligheter till nya företagsetableringar/företagande, underlätta etableringen av nya attraktiva bostadsområden, underlätta etableringen av minst en högstadieskola och en gymnasieskola, samt säkerställa att kvalitativ äldrevård bedrivs mm.

Har förstått att de engagerade medborgarna i den norra kommundelen har funderingar på att bilda ett politiskt parti inför stundande val, för att driva frågan om bildandet av Kolmårdens kommun. Föreslår att dessa även sonderar intresset/möjligheten till ett valtekniskt samarbete med medborgare i den östra kommundelen, med målet att bilda Kolmårdens respektive Vikbolandets kommuner. Uppmanar samtidigt att kommuninvånarna i den östra kommundelen engagerar sig aktivt i frågan.

Slutligen uppmanar jag styrande politiker i kommunen, med Olle Vikmång (S) i spetsen, att lägga örat mot rälsen och fundera kring varför medborgare vill att ytterområden bryter sig ur kommunen.