Fler bostäder ska byggas i Ringarum

Ringarum är en fantastisk liten ort med stor potential till tillväxt, inte minst efter att förbifart Söderköping står klar om några år.

Arkivbild. Valdemarsviks träbåtshamn.

Arkivbild. Valdemarsviks träbåtshamn.

Foto: Lars Beckman

Insändare2021-08-29 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Locka fler nybyggare till Valdemarsvik" NT 17/8

Under ett antal år har vi försökt att hitta lämpliga områden för nybyggnation, områden som av olika anledningar inte visat sig lämpliga eller möjliga att utveckla.

Därför var det särskilt roligt att kommunstyrelsen nyligen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett köp av mark strax söder om centrum i Ringarum, ett område som förhoppningsvis kan innebära att 20–30 villatomter tillskapas med närhet till skola, förskola, affärer, restaurang och busshållplats. 

Skribenten tar i sin insändare upp frågor om den byråkrati som finns i vårt samhälle inte minst kring byggnation. Troligtvis hanterar våra tjänstemän och politiker dessa frågor på liknande sätt som andra kommuner hanterar dem då vi följer samma lagstiftning på området. Å andra sidan arbetar vi ständigt för att utveckla våra interna rutiner för att göra dessa processer så smidiga och lättförståeliga som möjligt.

Kommunen har sedan många år tillbaka inget bostadsbolag som kunde ha tagit initiativ för nybyggnation av flerfamiljshus i Ringarum eller på annan plats i kommunen. Däremot ser vi positivt på initiativ från den privata sektorn om det där finns intressenter som kan tänkas vara intresserade av att bygga flerfamiljshus.

Vår bild är att samarbetet med lokala byggare och entreprenörer fungerar väl. Det finns säkert anledning att vässa samverkan med lokala byggare och entreprenörer.  I sammanhanget kan nämnas att vi rekryterat ny person till tjänsten som näringslivsutvecklare vilket understryker att vi lägger stor vikt vid dessa frågor.

Vi har i vårt land, vår kommun och i stora delar av världen, som säkert skribenten också noterat, under en längre tid haft en omfattande urbanisering där många väljer att flytta till städer istället för att stanna kvar på landsbygden. Den utvecklingen tror vi förvisso inte vara huggen i sten utan att vi kan försöka påverka i en annan riktning. Vi är sedan ett antal år tillbaka inne i en expansiv fas gällande nysatsningar på bra och funktionella lokaler för våra kärnverksamheter barn, äldreomsorg och skollokaler. 

Kan vi och andra landsbygdskommuner lyfta fram alla fördelar det innebär att inte minst låta sina barn växa upp på landsbygden finns där mycket att hämta. Idag har vi tillgång inte minst till bredband som gör att du kan välja att bo på en ö i vår skärgård och kommunicera i ett globalt perspektiv.

Avslutningsvis instämmer vi alltså i skribentens tes om att vi bör tillskapa möjligheter för människor att bosätta sig inte minst i Ringarum då framtiden ser ljus ut gällande goda kommunikationer med inte minst Norrköping.