Fler åtgärder krävs genast för att göra väg 209 säkrare

Fyra centerpartister tar i en debattartikel upp trafiksäkerheten på väg 209. Problembeskrivningen är korrekt och välkänd för alla som utnyttjar vägen, skriver tre kristdemokrater från Vikbolandet.

Att det är farten som dödar är vetenskapligt belagt. Den största, billigaste och miljövänligaste trafiksäkerhetsåtgärden vore att förmå trafikanterna att ta det lite lugnare och köra vettigt, skriver kristdemokraterna Lars-Göran Arvidsson, LM Cederblad och Bo Wass.

Att det är farten som dödar är vetenskapligt belagt. Den största, billigaste och miljövänligaste trafiksäkerhetsåtgärden vore att förmå trafikanterna att ta det lite lugnare och köra vettigt, skriver kristdemokraterna Lars-Göran Arvidsson, LM Cederblad och Bo Wass.

Foto: Annika Flood

Insändare2024-04-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Väg 209 behöver bli bredare och säkrare med mitträcke" NT 28/3

De senaste åren har alltför många personer omkommit. Artikelförfattarnas lösning med breddning och mittseparering (2+1) är mycket önskvärd. Men en utbyggnad till 2+1 kommer ta väldigt många år i anspråk, med först finansiering och sedan projektering och byggande. 

Vi behöver redan nu en säkrare väg. Vad kan då kortsiktigt göras? Att det är farten som dödar är vetenskapligt belagt. Den största, billigaste och miljövänligaste trafiksäkerhetsåtgärden vore att förmå trafikanterna att ta det lite lugnare och köra vettigt. Trafikmoralen på 209:an är omvittnat dålig. Om hastigheten ökar från 80 till 100 km/h är tidsvinsten mellan Ö Husby och Norrköping endast några få minuter. Är dessa minuter värda att någon kanske dör i förtid? Information om bättre beteende är ett sätt att minska olycksrisken. Tyvärr är det svårt att nå fram med budskapet.

Flera dödsolyckor har skett i korsningar. Att göra dessa säkrare genom hastighetsbegränsning och kanske ombyggnad är åtgärder som kan genomföras snabbt. Att försöka bredda och öka standarden på vissa bitar av vägen, för att underlätta omkörningar, är också en möjlighet.

Inte så populärt, men fler fartkameror helst i kombination med ökad polisiär närvaro är en realistisk möjlighet att få ner tempot. 

Att få fler att åka kollektivt skulle minska belastningen på vägen. Fler pendlarparkeringar skulle öka kollektivtrafikens attraktionskraft. Östgötatrafiken förbättrade för några år sedan turtätheten på linje 440. Om resandet ökar där, motiverar det till ännu bättre tidtabell.