Trafik i sommarstaden Norrköping

Uteserveringar innebär ingrepp och begränsningar i stadsmiljön, menar signaturen Både flanör och bilist.
Uteserveringar innebär ingrepp och begränsningar i stadsmiljön, menar signaturen Både flanör och bilist.

Just nu pågår ett flertal arbeten i Norrköping för att förbättra den framtida trafikmiljön.

Insändare 8 juni 2022 15:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt sker nybyggnationer  av bostäder och lokaler för kommersiell service inne i centrala staden vilka alstrar mycket byggtrafik. Det har lett till ett ”trafikkaos”  där bilisterna hänvisas till andra trafikstråk och där man har både svårt att hitta och att ta sig fram. 

Samtidigt rustar kommunen för att göra Norrköping till en fin sommarstad, men det innebär ytterligare ingrepp och begränsningar i trafikmiljön. Numera kan man se avspärrningar i gatumiljön som mer liknar stridsvagnshinder och som både förfular gatu- och stadsmiljön och som ytterligare försvårar en redan kaotiskt trafiksituation.

På vissa gatuavsnitt har man helt stängt för biltrafik och placerat ut sittmöbler och blomdekorationer över hela gatumiljön! Räckte det inte med de trottoarserveringar som redan fanns …. och så undrar man - vad är det för vits med att sitta ner mitt ute i gatan!

Gärna satsningar på sommarstaden Norrköping, men vore det inte bättre att införa tillfälliga ”gågator” på dom avstängda gatuavsnitten, där bilister endast får framföra sitt fordon på dom gåendes villkor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa