Finspångsvägen planeras bli stadshuvudgata

Almsjuka tvingade kommunen att fälla träden vid Finspångsvägen för några år sedan.
Almsjuka tvingade kommunen att fälla träden vid Finspångsvägen för några år sedan.

Kommunens vision är att en del av Finspångsvägen avsmalnas, får separat kollektivtrafikfält och att nya träd planteras, svarar landskapsarkitekt Carolina Olsson signaturen En boende med många andra som inte mår bra.

Insändare 10 februari 2021 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

” När ska nya träd planteras på Finspångsvägen?” NT 27/1

Vi vet att Norrköpings träd betyder mycket för stadens invånare och förstår att det väcker många frågor när förändringar sker. Träden längs Finspångvägen drabbades av almsjukan och därför togs de ner. 

Några år framåt i tid planeras Finspångsvägen att byggas om till en så kallad stadshuvudgata och hastigheten planeras då att sänkas ytterligare till 40 kilometer i timmen. Vi vet att hastigheten är en viktig faktor för bullernivån och förra året sänkte kommunen hastigheten till 60 kilometer i timmen på vägen.

För att kunna genomföra en ytterligare sänkning och få en allmän acceptans för det krävs en annan utformning av gatan. 

Finspångsvägen mellan Fiskebyvägen och Beckershovs trafikplats ingår i planprogrammet för norra Himmelstalund och det beräknas att godkännas under 2021. Efter det ska den nya sektionen av vägen utredas och säkerställas i kommande detaljplaner.

Kommunens vision är en avsmalnad gata för 40 kilometer i timmen och med separata kollektivtrafikfält. Träd kommer att återplanteras utmed Finspångsvägen men deras placering vid den ombyggda vägen behöver utredas och därför har ännu ingen återplantering skett.

Ämnen du kan följa