Finns tid att skrota planerna på Vammarhöjden

Vårdboendena Åldersro i Gryt och det i Gusum skall läggas ner.

Vammarhöjdsprojektet, som enbart i projekteringskostnader kostat över 20 miljoner kronor, kommer totalt att kosta mer än 600 miljoner kronor, skriver Kenneth Wallmark, ordförande SPF-seniorerna Ankaret. Arkivbild.

Vammarhöjdsprojektet, som enbart i projekteringskostnader kostat över 20 miljoner kronor, kommer totalt att kosta mer än 600 miljoner kronor, skriver Kenneth Wallmark, ordförande SPF-seniorerna Ankaret. Arkivbild.

Foto: Patrik Selsfors

Insändare2023-04-09 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid senaste sammanträdet i Valdemarsviks kommunala tillgänglighetsråd förklarade ordförande Per Hanö att Vammarhöjdsprojektet framskrider enligt ursprunglig plan. Det innebär att av kommunens 90 platser ska 60 placeras på Vammarhöjden och 30 på Ringgården. Varken Åldersro eller äldreboendet i Gusum ska då finnas kvar. Både Åldersro och hemmet i Gusum är mycket välskötta, omtyckta och ekonomiska vårdboenden. 


Då kommunens perifera delar systematiskt utarmas på kommunens service, till exempel nedläggningen av skolan i Gryt, innebär detta ytterligare ett steg i den riktningen. Medborgarnas ilskna protester har klingat ohörda. Det anmärkningsvärda i detta är att Centerpartiet, som säger sig värna om alla delar av kommunen, accepterar dessa nedläggningar.

Vammarhöjdsprojektet, som enbart i projekteringskostnader kostat över 20 miljoner kronor, kommer totalt att kosta mer än 600 miljoner kronor. Renoveringen av Ringgården kommer att kosta närmare 90 miljoner kronor, en obegriplig summa. Byggnaden var i gott skick enligt kommunens egen besiktning för några år sedan.

Bostäderna om 32 kvadratmeter får oförändrad storlek och standard. Pensionärerna får en hyreshöjning på 45 procent och hyran blir cirka 6 500 kr per månad. 

Kommunens utrymmen i byggnaden får motsvarande höjning.Varken de boende, deras anhöriga eller pensionärsorganisationer konsulterades före beslut om ombyggnad. Vi informerades enbart om vad man redan bestämt. Dessa enorma kostnadsökningar som kommer att drabba Valdemarsviks kommun förhindrar andra viktigare satsningar. Tilltagande ålder, flersjuklighet och en kraftig övermedicinering kräver andra satsningar. 

Någon övergripande utredning av vad pensionärskollektivet verkligen behöver har aldrig gjorts. Till exempel sjukdomspanoramat, tyngden i hemsjukvården, det ökade behovet av läkarinsatser på grund av ökande ålder och kraftig övermedicinering, kost anpassad efter åldrandets behov; allt detta har man lämnat därhän.

Det finns utarbetade alternativ:

1. Regionens orealistiska planer på ett nytt Vårdcentrum lämnas helt och hållet till regionen själv. Eventuella samordningsvinster har inte kunnat redovisas. Tvärtom har kommunen subventionerat regionen, till exempel med skatteväxlingen, i vilken kommunen årligen förlorar en miljon kronor.
2. Kommunen bygger ett nytt vårdboende om 30 platser mera centralt i Valdemarsvik. Detta till ett pris som betydligt underskrider de beräknade kostnaderna för Ringgården.
3. Kommunen överlåter driften av både Ringgården och ett nytt boende till privat vårdentreprenör. Något vi hade här före de sista åtta årens styre. Med mycket gott resultat.

Den politiska ledningen skulle mycket lättare kunna styra verksamheten.Tyvärr har möjligheterna på kort sikt blockerats av den vidlyftiga satsningen på Ringgården.Tid finns dock till att definitivt skrota kommunens planer på Vammarhöjden.