Finns många frågor om vaccinets verkan

Enligt Socialstyrelsens statistik så orsakar tobaksrelaterade sjukdomar 12 000 dödsfall per år.

Enligt Socialstyrelsens statistik orsakar tobaksrelaterade sjukdomaR 12 000 dödsfall per år, skriver signaturen Rode

Enligt Socialstyrelsens statistik orsakar tobaksrelaterade sjukdomaR 12 000 dödsfall per år, skriver signaturen Rode

Foto: Berit Roald

Insändare2021-09-16 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltså 18 000 fall under samma tid som Covid-19 orsakat närmare 15 000 dödsfall.  Frågan är om alla som nyttjar tobak i någon form ska skriva intyg också?

Tycker att var och en får ta sitt ansvar Hur vaccinets verkningar blir om några år, vet vi inte.  Fortfarande finns många obesvarade frågor. 

Kanske måste man satsa på god hälsa fysiskt, psykiskt, socialt och andligt så att vi klarar framtidens utmaningar.