Finns många frågor om vaccinets verkan

Enligt Socialstyrelsens statistik så orsakar tobaksrelaterade sjukdomar 12 000 dödsfall per år.