Finns ingen annan väg att gå än att arbeta förebyggande

Att ösa vatten ur en läckande båt är aldrig en långsiktig lösning.

Att våga satsa i en kommun där budgeten är tight är alltid en avvägning – men att tillsätta de resurser som krävs kan också leda till en besparing, skriver Billy Nilsson och Peter Moilanen. Arkivbild.

Att våga satsa i en kommun där budgeten är tight är alltid en avvägning – men att tillsätta de resurser som krävs kan också leda till en besparing, skriver Billy Nilsson och Peter Moilanen. Arkivbild.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2023-08-07 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska vi komma åt de utmaningar vi står inför, vare sig det gäller brottslighet, psykisk ohälsa eller användningen av alkohol, narkotika och andra substanser finns ingen annan väg att gå än att arbeta främjande och förebyggande för att täppa till hålen. Ett arbete som kräver tidiga insatser, rätt åtgärder – och tillräckliga resurser. 

Trots att ett systematiskt och långsiktigt arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar borde vara en självklarhet – saknas det fortfarande i många kommuner. Resurserna som avsätts för förebyggande insatser går åt fel håll. Ett exempel är att årsarbetstiden för de som arbetar med ANDTS i landet har sjunkit med hälften sedan 2011. I Östergötland är minskningen ännu större, drygt 60 procent under samma period, – och det är en utveckling vi inte har råd med. Att lösa problemen i ett senare skede, då de vuxit sig större, innebär en högre prislapp för både individ, anhöriga och samhälle. 

Vi vet vad som krävs. I de kommuner där politiker och ledning förstått vikten av att arbeta förebyggande, att ha en samordnare med ansvar för att driva arbetet och en tät samverkan mellan skola, socialtjänst, fältarbetare, polis och civilsamhälle så når man bättre resultat. Att våga satsa i en kommun där budgeten är tight är alltid en avvägning – men att tillsätta de resurser som krävs kan också leda till en besparing. I kommuner som arbetat strategiskt har kostnaden för insatserna gått från en utgift till en investering. Nu måste vi lära av de som lyckas. Där det finns resurser kvar att styra båten framåt och inte bara förhindra att den sjunker.

Källa: Folkhälsomyndigheten

https://www.andtuppfoljning.se/indikatorlabbet/?SavedQueryId=c84e71c1-aed3-4dc3-8e28-75100b3e68ab