Finns framtidsjobben för piloter hos SJ?

Problemen med inställda tåg fortsätter.