Finns ett alternativ - lämna kommunen

Kommunala resurser verkar finnas men inte för alla.

Mina funderingar går då till min egen del av kommunen, Krokek. Där är det helt omöjligt att få loss en enda krona att satsa på utemiljön, skriver signaturen Hookoaker.

Mina funderingar går då till min egen del av kommunen, Krokek. Där är det helt omöjligt att få loss en enda krona att satsa på utemiljön, skriver signaturen Hookoaker.

Foto: Annika Flood

Insändare2022-05-17 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i NT om flermiljonerssatsning i Arkösund och storlekplats i Lindö. Nu vet jag inte om kommunen varit med och bekostat eller hur stor del i så fall. 

Men eftersom politiker får vara med och sola sig och klippa band så ligger det väl "i farans riktning" att vi skattebetalare är med och betalar. Tänker då att det är fantastiskt. Engagerade människor med vilja att höja kvaliteten på utemiljön får finansiering av det allmänna och resultatet är lysande. 

Läser också att man i Navestad är igång och repararerar skador som innevånarna själva orsakat när man letat stenar att slänga på polisen. Man lägger till och med lite extra resurser på att få stenarna att sitta fast så att dom inte blir vapen igen.


Mina funderingar går då till min egen del av kommunen, Krokek. Där är det helt omöjligt att få loss en enda krona att satsa på utemiljön. Asfalterade parkeringsytor ägda av kommunen är i så dåligt skick att det går att odla potatis. Skötsel av grönytor har upphört helt. Man försöker få vägföreningen att utföra detta och även skötsel och underhåll av lekplatser samt gång- och cykelvägar. Detta skall då finansieras vi vägavgifter. 


Har säkra uppgifter på att när vägföreningen ifrågasatt detta fått svaret; -Om Ni inte sköter lekplatserna så tar vi bort dom. 
Kommer det in så lite skattepengar från just Krokek att kommunen inte har råd att satsa något? Är det anledningen till att vi Krokeksbor bara har avgiftsfinansierad kommunal service? 

Verkar som att det till valet kommer finnas alternativ där huvudfrågan är gå ur kommunen.