Femöresbron håller sig inom budgeten

En historisk bild av Femöresbron i Norrköping.
En historisk bild av Femöresbron i Norrköping.

Vi vet att Femöresbron är viktig för Norrköpingsborna och att det är många som saknar den.

Insändare 20 februari 2021 09:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens uppfattning är att regelverket för nybyggnation ställer krav på att bron ska vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär att den branta lutning som gamla Femöresbron hade inte är möjlig vid nybyggnation, det gör att Brovaktarstugan behöver flyttas en bit. 

Länsstyrelsen sa nej till flytten men Förvaltningsrätten slog fast att det finns särskilda skäl till att flytta stugan. Länsstyrelsen överklagade beslutet vilket är anledningen till att ärendet nu ska avgöras i kammarrätten.

Budgeten för nya Femöresbron är på totalt 30 miljoner kronor, hittills har projektet haft kostnader på knappt sex miljoner kronor. Största delen utgörs av kostnader för borttagandet av den gamla bron. Visst blir det merkostnader på grund av att projektet drar ut på tiden, främst arvoden för juristerna, men i dagsläget är inte det något skäl till en reviderad projektbudget. Projektet håller sig alltså inom sin budget.

Att få en ny bro på plats är inte gjort i en handvändning bara för att vi får klartecken från Kammarrätten, eller om vi skulle välja ett annat broalternativ. Vi behöver då söka tillstånd om vattenverksamhet. Det är en process som hanteras i mark-och miljödomstolen, något vi räknar med tar runt ett år. I vårt fall ska den också föregås av ett förnyat samråd vilket tar några månader.

Kommunen har försökt få svar av kammarrätten på hur lång handläggningstid vi kan förvänta oss av , svaret är att det inte går att säga i enskilda fall. Vi kan konstatera att vårt ärende inte är ett förtursärende, tiden för processen beror på flera olika faktorer, bland annat på hur mycket rätten har att handlägga.

Ämnen du kan följa