Felaktiga påståenden om Ringgården

Valdemarsviks kommunfullmäktige beslutade 7 septmber 2020 att Ringgården ska byggas om i kommunens regi med en budgetram på 85 miljoner kronor för det totala projektet.

Insändare 19 november 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kommunen sparar på sjuka pensionärer" NT 9/11

 Att driva detta i egen regi har inneburit cirka ett års försening vilket är beklagligt. När nu upphandlingen av byggentreprenaden startar vid årsskiftet, 2021/2022 har vi all ambition att genomföra den så kostnadseffektivt som möjligt, utan att göra avkall på en bra boendemiljö för de äldre och en bra arbetsmiljö för de anställda. 

 

Insändarskribenten kommer med ett antal allvarliga och felaktiga påstående om att de sjuka pensionärerna på Ringgården förflyttades mot sin vilja till att fortsatt skötas i hemmet trots att anhöriga redan var överansträngda sedan tidigare och att Covid-19 grasserade som värst. 

Inga ersättningsboenden har erbjudits därefter och kommunen sparar in 30 miljoner kronor per år när Ringgårdens vård- och omsorgsboende står oanvänt sedan två år tillbaka.

 

Korrekta uppgifter är att sedan många år tillbaka har det funnits 19 boendeplatser på Ringgården, som stängdes för cirka ett år sedan. Alla boende på Ringgården erbjöds plats och flyttade till något av kommunens övriga vård-och omsorgsboenden då det fanns tomma lägenheter där. De boende har därmed inte hänvisats till hemsjukvården som insändaren påstår och några besparingar har således inte uppstått på detta sätt.  Kommunen har hela tiden haft korttids- och växelvårdverksamheten igång för de som är beviljade dessa insatser. Under en kort period användes Ringgården även för Covid-platser. 

 

För att vi fortsatt ska kunna hantera och förbättra vården för våra medborgare är tillgången till alla medicinska professioner viktiga och att vi kan samverka på ett så sömlöst sätt som möjligt mellan olika utförare av sjukvård till de äldre. Vi för även fortsatt en dialog med SPF Ankaret om kommunens äldreomsorg men det är då viktigt att den utgår från sanna riktiga förutsättningar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa