Fel av Nodra - Biologiskt avfall kan hanteras som idag

Från Avfall Sverige kan utläsas ”EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före jul beslutade regeringen om ändringar i avfallsförordningen som visar hur Sverige ska genomföra detta”

Vi som idag har tvåfackstunna och sedan källsorterar till befintliga returstationer kan alltså mycket väl fortsätta göra det enligt lagen, skriver Håkan Larsson. Genrebild.

Vi som idag har tvåfackstunna och sedan källsorterar till befintliga returstationer kan alltså mycket väl fortsätta göra det enligt lagen, skriver Håkan Larsson. Genrebild.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Insändare2023-12-02 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Nu ska alla villor i Norrköping ha de nya tunnorna" NT 9/11

I NT 9 november påstår artikelförfattare och Nodra att det är lagändringar som kräver nya tunnor. Inte sant eftersom det är matavfall och trädgårdsavfall som skall sorteras bort från restavfallet. Det är precis det vi gör idag. Vissa kommuner i landet har enfackstunnor och skall nu övergå till två fack, precis det vi har idag i Norrköpings kommun. Det är alltså en lögn som framförs i tidningen. Vi som idag har tvåfackstunna och sedan källsorterar till befintliga returstationer kan alltså mycket väl fortsätta göra det enligt lagen. Rätt skall vara rätt och lögnen skapar mest bara problem. Sannolikt vill kommunen och Nodra förbättra lönsamheten med en 15-20-procentig avgiftshöjning. Eller har jag missförstått något?