Färre körfält kommer ge svallvågor

Jag läser med oro om kommunens planer att ytterligare försvåra för fordon på Östra promenaden.

Den framtida trafiksituationen efter Östra Promenadens omdaning oroar insändarskribenten.

Den framtida trafiksituationen efter Östra Promenadens omdaning oroar insändarskribenten.

Foto: Jimmy Larsson

Insändare2021-08-08 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom ett magisk trollslag ska behovet att färdas där med fordon upphöra och ersättas med en vilja att promenera, cykla eller åka kollektivt bara det blir lite mer parklikt. Färre körfält kommer ge svallvågor i form av ytterligare köer på exempelvis Hamnbron.

Hänvisningar till en underdimensionerad Söderled och liknande känns tröttsamt och kommer ge framtida huvudvärk. Varför vill inte kommunens politiker och tjänstemän omfamna samtiden och se att människans frihet med bilen är så pass stor att den inte försvinner bara för att man så hemskt gärna vill det.

Fler och fler emissionsfria fordon rullar dessutom på gatorna varför behovet och viljan knappast kommer att minska bara för att kommunen har en dröm om att endast promenad ska ske på promenaden.