Få in mer flexibilitet i gymnasiet

I dag är det nästan minimikrav på arbetsmarknaden att arbetssökande har en komplett gymnasieutbildning.

Insändarskribenten anser att gymnasieskolan behöver bli mer flexibel för att fler ska gå ut med fullständiga betyg.

Insändarskribenten anser att gymnasieskolan behöver bli mer flexibel för att fler ska gå ut med fullständiga betyg.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2021-07-29 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många lämnar i dag gymnasieskolan med ofullständiga betyg (vilka nästan helt saknar värde i arbetsgivarens ögon).

Därför tycker jag att gymnasieskolan ska bli mer flexibel i sin utformning.

Det ska vara lättare att stanna kvar några extra år på sin gymnasieutbildning om det är vissa ämnen som behöver kompletteras för att få en fullvärdig utbildning. Till skillnad från dagens princip att alla i klassen ska ta studentexamen samma dag oavsett om eleven hunnit färdigt eller inte med sin utbildning.

Jag tycker också att det ska vara lättare att byta mellan gymnasieprogrammen om eleven inser att hon/han har hamnat fel t ex det är ju inte så roligt att jobba som barnskötare hela livet om man kommer på att det är undersköterska man vill vara, då kan det vara bra om det går lätt att byta under utbildningens gång och kanske också kunna tillgodoräkna sig vissa ämnen som är godkända sedan tidigare.

Jag tycker också att gymnasiet ska bli en del av den obligatoriska skolplikten och på så sätt bli en rättighet för alla.