Få funktionshindrade kan välja var de ska bo

I Norrköpings kommun finns ganska många olika typer av LSS-boenden och det har byggts mycket nytt senaste åren.

Insändare 28 juni 2021 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gemensamt för alla som bor på ett sådant boende är att ingen valt sitt funktionshinder, det är medfött eller förvärvat genom sjukdom eller olycka.
På Socialstyrelsens hemsida inleds beskrivningen av LSS-lagstiftningen så här:
"Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS. "LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra."


Det finns också toleranta och intoleranta grannar till dessa boenden. Grannar som inte ringer polisen när de inte förstår hur människor med funktionshinder kan fungera. Det finns också grannar som tar reda på fakta om sina grannar innan dom ringer polisen. Sen finns det grannar som ringer polisen för att de i grund och botten är irriterade för att kommunen byggt ett LSS-boende i deras grannskap.


Hur kan en person med ordnade privilegierade förhållanden, högskoleutbildad, villa, familj och eget företag ens komma på tanken att trakassera en person med intellektuellt funktionshinder som blivit hänvisad till ett av Norrköpings kommuns LSS-boenden av sin handläggare?
Tror man att den personen kan påverka att boendet försvinner?
Eller är det bekvämt att ge sig på en av de allra svagaste i vårt samhälle?


Överallt i samhället sker förändringar runt människors boenden. Skogar huggs ned, vägar byggs, nya bostäder och industriområden etableras. En arkitektbyrå kommer på ett spännande projekt och vips är din utsikt förstörd. Det kan varken du eller jag hindra, vantrivs vi med en ny omgivning så har vi flera alternativ. Acceptera och bo kvar eller flytta.


Personer som bor på LSS-boenden har jämförelsevis med de flesta av oss andra väldigt liten möjlighet att påverka var de kommer att bo. Detta trots LSS-lagstiftningens skrivningar om självbestämmande och lika villkor. De kan sällan välja område, storlek eller ens sina närmsta grannar i LSS-boendet.
Personer som bor på LSS-boenden får ansöka till sin handläggare om att flytta. De kanske får ansökan beviljad.
Ni kan välja fritt var ni vill bo. Vantrivs ni med era grannar så kan ni på egen hand bestämma er för att bo kvar eller flytta.
Men funktionshindrade försvinner inte för att de trakasseras, de måste fortfarande bo någons
De kan inte göra ett dyft åt din situation. 
Det kan bara du.

Ämnen du kan följa