Exploatering av Marby medför stora konsekvenser

Insändare 7 juli 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Här planeras för fler än 700 bostäder" NT 27/6

 

I Marby-Unnerstad planeras 700 nya bostäder. Detta medför konsekvenser. För att exploatera Marby-Unnerstad behövs först och främst en lösning på hur Djurövägen och Arkösundsvägen ska kunna ta emot den ökade mängd fordon som exploateringen innebär.Att ansluta Marby med Lindövägen kommer öka trafiken på sträckan vilket innebär att vägnätet kommer få stora problem. Den lilla badplatsen vid Marbys udde kommer knappast räcka till. Gräsytan i Marby vid vattnet kommer troligen exploateras både med ny parkeringsplats och badstrand till de nya och gamla invånarna i Marby.

Slutligen kommer våra bördiga åkrar försvinna och ytterligare öka vårt behov av att istället importera spannmål.
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa