Eon svarar: Vi behöver använda alla resurser smartare

Numera ifrågasätter få vikten av att styra samhället mot ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Representanter från E.ON er svar till insändare.

Representanter från E.ON er svar till insändare.

Foto: Fredrik Rosander

Insändare2021-08-31 12:54
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Svar till Lennart Strandesjös insändare ”Är hanteringen verkligen optimal på Händelö?” NT 2/9

Till exempel är ett av E.ONs viktigaste mål┣att driva Sveriges energiomställning genom att effektivisera, dela, återvinna och säkra hållbar energi.

En viktig del av det arbetet sker vid vår kraftvärmeanläggning på Händelö. För närvarande är vår bränslemix 60 procent restavfall från hushåll och verksamheter och 40 procent biobränsle, till exempel flis från skogsindustrin. Verksamheten följer noggrant gränsvärdena från Länsstyrelsen i Östergötland.

Om E.ON och Sverige ska klara klimatmålen och nå ett mer hållbart samhälle behöver vi använda alla resurser smartare. Samhällets restavfall är inget undantag. Hållbara samhällen kräver att uttjänta produkter i första hand återanvänds och återvinns, och att det restavfall som inte kan eller bör återvinnas gör nytta genom att energin i det tas tillvara som el och värme.

Beräkningar visar att energiåtervinning minskar utsläpp av klimatgaser jämfört med deponier, soptippar, där avfall bryts ner utan kontroll. Deponier utgör ett gigantiskt miljöproblem på grund av läckage av förorenat lakvatten, koldioxid och metangas

Vi på E.ON är stolta över det samhällsansvar vi tar med hjälp av våra engagerade medarbetare på Händelö, och vi delar Lennart Strandesjös vilja att förändra världen till det bättre.