En retsam miss av Norrköpings kommun

Vägar och broar måste repareras ibland och det skapar alltid problem för den som använder vägen.

Insändare 4 augusti 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men om väghållaren, kommunen, planerar arbetet så skulle olägenheterna minska väsentligt. Just nu är Vilbergsgatan avstängd vid Urbergsgatan på grund av broreparation. Gatan avstängdes den 13 juni då man faktiskt började börja gräva rent över brovalvet också. Frånsett under midsommar så var det arbete på gång, oftast en man, ett par veckor för att sedan stå helt orört. 

 

Vilka berörs då av detta? Först kollektivtrafiken som leds via Urbergsgatan till Vilbergen centrum och över en parkeringsplats och förbi ett par förskolor för att sedan åka Kalkstensgatan upp till hållplats Söderledskyrkan. I stort sett hela trafikdygnet så möts två bussar var 15:e minut på denna sträcka. 

Den som öppnade upp för denna lösning avsåg nog att bara bussarna skulle åka förbi förskolorna och att biltrafiken skulle åka fram till Vrinnevisjukhuset och ta Vilbergsgatan därifrån. En omväg på många kilometer för de boende närmast broreparationen. Full förståeligt så ser de boende närmast till att hitta andra vägar. 

 

De boende i höghusen närmast Gamla Ö-vägen har i några fall garageplatser på fel sida bron. Brandgata och gräsmatta blir lösningen för många tills man kommer till gångvägar och tar sig förbi avstängningen. Boende med p-platser vid hållplats Urbergsgatan, men även i Heimstadens garage har funnit ut att man kan åka framför hyreshusen och komma fram till Urbergsgatan och Gamla Ö-vägen. Denna genväg har jag sett utnyttjas även av varubilar och bilister som kommit på Vilbergsgatan och besökande vid höghusen.

 

Vi som inte äger någon bil utan åker kollektivt har fått en avståndsökning, till busshållplats Topasen, från i vårt fall 200 steg till drygt 600. Inte så mycket kan tyckas men med andnings-och rörelsesvårigheter är det tillräckligt för att vara plågsamt och avhållande. 

Självklart skall anläggningsarbetare också ha semester, men varför planera arbetet så att semestern infaller under reparationstiden? Enligt Norrköpings kommun så skall arbetet pågå från den 13 juni till den 19 augusti vilket är tio veckor. Med en planering så hade säkert reparationen kunnat bli klar samma datum om den påbörjades den 1 augusti i stället vilket minskat trafikriskerna med sju veckor.

 

Att låta boende och trafikanter i onödan stå ut med så lång tid när ”inget händer” är ett slag i ansiktet på oss som drabbas men som tyvärr är vanligt när det gäller ingrepp i vägnätet.

 

Red:s anm - Norrköpings kommun har avböjt att svara insändarskribenten i samband med publicering på grund av att ansvariga befinner sig på semester.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa