En privatisering behöver inte vara en dålig lösning

Så kom då åter frågan upp om en privatisering av det kommunalt drivna Louis De Geerhuset och med den en stor del av Norrköpings kulturutbud.

Insändare 7 februari 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Norrköpings kommun kan tänka sig sälja Louis De Geer" NT 1/2

En privatisering behöver inte vara en dålig lösning, utan kan vara av godo. Men för att invånarna skall förstå problemet så bör Borgerlig samverkan beskriva problemet/en, ange lösningar på kort och lång sikt samt beskriva sitt politiska ställningstagande till Norrköpings kulturliv och kommunens del i detta. 

 

En privatisering kan vara av godo om det löser de problem som kommunen har med Louis De Geer.-hallen. Frågan är vilka problem som finns. Är det ett sönderkommunaliserat projekt med främst politiska mål för vänstern; är det ett ekonomiskt problem, är det organisatoriska problem, är det planeringsproblem 0ch så vidare.

 

Utbudet på Louis De Geer ligger på flera plan genom ekonomiska mål, vänstermål för arbetarstaden och samarbete med fristående externa kulturformer såsom Symfoniorkestern. SON (symfoniorkestern) marknadsförs via Louis De Geer. SON ses som en elitistisk form av kultur av många. Brukarna av SON är främst pensionärer och medelklass, vilka inte nödvändigtvis har ungdomarnas behov av ständig primalterapi. Musikens utövare är musiker med 20-30 års utbildning i att behärska svåra instrument och den svåra konsten att använda båda hjärnhalvorna. All klassisk musik är inte bra, men den som är bra är helt utan motstycke.

 

Symfoniorkestern har nu en regissör och dirigent som är strålande bra och gett SON en ny klang, nya former och utövningar som inte alltid är mina, men som jag helhjärtat stödjer som en utvecklande konstform. SON har ett uttryck som ligger i Stockholmsklass och är därför unikt för en medelstor stad och som dessutom ligger i ett historiskt intressant område. Symfoniorkestern, Stenhammartävlingen med flera musikprojekt ger Norrköping en unik placering i miljö-, musik och kulturutvecklingen, inte minst i ett historiskt sammanhang.

 

Kommunens projekt skapar oro på många plan och ställer dessutom frågan på sin spets; har de förstått Norrköpings unika kulturform? Innan man bryter ner så måste Borgerlig samverkan beskriva och transparera analys av problemet, ange korta och långa mål, lägga kulturfrågan i ett helhetsgrepp för Norrköping samt beskriva effekterna av projektet. Kultur (vad det nu är) är det kitt som binder oss samman och ger uttryck för framtida förhoppningar och glädje. Symfoniorkestern materialiserar därför Norrköping som en Kulturstad. Har vi inte råd att vara det, så säg det då. Louis De Geerhuset är vårt ansikte och vårt hopp. Kommunen måste ge garantier för en god fortsättning och hopp om en långsiktig överlevnad.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa