En ny bro kan hindra trafikkaos

Nu är byggplanen klar: Söderköpings kommun vill låta uppföra 300 lägenheter i tolv hus, varav två 26 meter höga sexvåningshus vid en återvändsgata mellan Göta kanal och Storån.

Insändare 9 januari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På åkermarken precis vid kanalen skapas 250 p-platser. Man räknar med 1 500 nya fordonsresor per dygn, ett tillskott som ”bedöms påverka trafiksystemets kapacitet obetydligt”. 

Dessa bilar ska passera en husbilsparkering, en låg- och mellanstadieskola, en entré till socialförvaltningen, en livligt trafikerad vårdcentral, samt efter 90-gradig hårnålskurva ta sig ut på den smala Ågatan. Boende idag talar om trafikkaos morgnar och eftermiddagar. Bristande framkomlighet vid en olycka för Räddningstjänst, ambulans och brandkår vore en katastrof.

Finns någon lösning?  En ny bro över Storån som leder bort trafiken skulle helt ändra situationen.

Har man inte tänkt på detta? Jo: i mejlkontakt med planarkitekten juni 2021 sägs: att ”ny broanslutning utreds över Storån för att kunna hantera den framtida trafiksituationen”.

Samhällsbyggnadsnämndens dåvarande och nuvarande ordförande Börje Natanaelsson lovade vid ett informationsmöte för några år sedan att - angående trafiksituationen – ”ingen byggtrafik på Ågatan” -  ”vi bygger en bro!”

En enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: gäller ditt löfte även idag?

En annan lösning: skrinlägg planerna, planera för villa- eller radhustomter. Bygg i harmoni med omgivande bebyggelse och med respekt för både naturen och för bevarande av Söderköpings själ och medeltida arv.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa