En komplex korsning vid Odalgatan

Anslutningen från Odalgatan mot Östra promenaden har redan innan ombyggnationen varit enkelriktad för biltrafik.

Insändare 5 oktober 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Förstår inte förbudet att passera" NT 28/9

Det har endast varit möjligt för biltrafik att svänga in mot Oxelbergen men inte det omvända. Syftet med detta är främst att säkerställa framkomligheten för kollektivtrafik men även minska risken för trafikolyckor i korsningen. 


Korsningen är komplex med flera trafikslag som behöver samsas om ytorna, därför krävs det en prioritering mellan trafikslagen. Ut från Odalgatan finns endast en trafiksignal för kollektivtrafik som är samordnad med körmönstret för spårvagnar och bussar i korsningen. Att öppna upp möjligheten för bilar att färdas ut från Odalgatan kräver en annan programmering av trafiksignalen som skulle sänka kapaciteten och även påverka intilliggande korsningar negativt. 


Byggnationen på Östra promenaden kommer färdigställas och öppna etappvis under året. Omvägarna för biltrafik kommer att minska när andra korsningar öppnas upp, vilket successivt kommer att underlätta för att alla trafikslag på platsen.


 
 
 
 
 
 
Trafik Norrköping

Viltjägarna varnar för trafikplats på E4:an: "För oss är det här den definitivt värsta platsen"

Viltjägarna varnar för trafikplats på E4:an: "För oss är det här den definitivt värsta platsen"

Insändare: Håll hastigheterna i trafiken!

Håll hastigheterna i trafiken!
Visa fler
Ämnen du kan följa