Gör det lättare för barnfamiljer att åka till Arkösund

Det är inte någon speciellt turistvänlig tidtabell för bussen till skärgårdspärlan Arkösund, tycker signaturen Bara en tanke och får svar från Östgötatrafiken.

Det borde gå fler bussar sommartid till skärgårdspärlan Arkösund, tycker signaturen "Bara en tanke".

Det borde gå fler bussar sommartid till skärgårdspärlan Arkösund, tycker signaturen "Bara en tanke".

Foto: Eva Jensen

Insändare2024-07-02 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min son skulle åka till en kompis i Arkösund onsdagen den 26 juni. Döm om min förvåning när jag upptäckte att det inte går en buss i anständig tid på förmiddagen från Norrköpings resecentrum. 

Det går två bussar till Arkösund tidigt på morgonen, klockan 06.35 och 07.20. Nästa buss går inte förrän klockan 13.20. 

Sonen kan självklart vara morgonpigg och ta en tidig buss men jag tänker på barnfamiljer som vill uppleva skärgårdsmiljö och ta sig till Arkösund. Nu under sommartid så undrar jag varför det inte går en buss vid 9-10 tiden på vardagar? 

Det här är inte speciellt turistvänligt och jag tror att många som inte har bil, eller vill åka kollektivt, drar sig för att åka till vår skärgårdspärla Arkösund på grund av den här turlistan. 

Bara en tanke

Svar direkt

Tack för din insändare.

Vi har stor förståelse för att man på vissa linjer vill utöka antalet turer, men tyvärr saknas ofta resandeunderlag för det.

2022 gjordes en satsning på linje 440 som går från Norrköping till Arkösund via Östra Husby. Den analys som låg till grund visade att det fanns en potential framför allt mellan Östra Husby och Norrköping och därför utökades också avgångarna på den sträckan.

När vi planerar den linjelagda trafiken så prioriteras arbets- och studiependling. Det innebär att de flesta landsortslinjer har ett utbud på morgnarna och på eftermiddagarna. Övriga turer, som till exempel för turism, behöver ett ganska stort resandeunderlag för att vara motiverade. 

För linje 440 så täcks cirka en tredjedel av kostnaderna av biljettintäkter och resten bekostas med skattemedel från regionen. En extratur till Arkösund på förmiddagen skulle troligtvis inte ha ett så stort resande utan nästan hela kostnaden skulle behöva tas av skattemedel och det finns det inte utrymme för.

Vi följer utvecklingen hela tiden, men för närvarande finns inga planer på att utöka utbudet på linje 440 till Arkösund.

Mattias Näsström, biträdande trafikchef, Östgötatrafiken