En del fartyg ligger vid kaj med dieselmotorerna igång

Det förkommer att gästande fartyg som ligger till kaj i Norrköpings hamn inte alltid kopplar in sig via landströmsanslutning, skriver signaturen Frisk Luft. Arkivbild.
Det förkommer att gästande fartyg som ligger till kaj i Norrköpings hamn inte alltid kopplar in sig via landströmsanslutning, skriver signaturen Frisk Luft. Arkivbild.

Jag behöver tyvärr uppmärksamma NT:s läsare på att det alltjämt förkommer att gästande fartyg som ligger till kaj i Norrköpings hamn inte alltid kopplar in sig via landströmsanslutning.

Insändare 21 februari 2022 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppenbarligen väljer de att producera ström via fartygets dieselgeneratorer under hela hamnvistelsen för lastning/lossning, som kan vara alltifrån några dagar till mer än en vecka. 

Snacka om onödig miljöpåverkan!

Generatordrift skapar inte sällan också störande infraljud i närmiljön.

 

I en fallstudie vid Sjöfartshögskolan i Kalmar om hur landströmsanslutning har fungerat på Stena Vision 2012-2013, framgår att man minskade utsläppen med 290 ton per år genom att använda landströmsanslutning.

Sedan 2012 är skatten för el till fartyg kraftigt reducerad för att göra det mer attraktivt för rederier att ansluta sig till landnätet när fartygen ligger till kaj.

Hur ser Norrköpings hamns infrastruktur och miljöpolicy ut kring möjlighet/krav för gästande fartyg att nyttja landsströmsanslutning och hur efterlevs den?

Frisk Luft

 

Svar direkt

Frågan om landström är en relevant och aktuell fråga för sjöfarten och hamnarna, och jag vill här beskriva hur vi jobbar med frågan i Norrköpings Hamn. 

 

Ett fartyg är något av en industri, med ett stort energibehov för kranar, pumpar och annat som förses främst via fartygets motorer. Att kunna koppla ett förtöjt fartyg till en fast elanslutning möjliggör att minska buller och utsläpp till luft. Tekniken finns, men ett problem för den globala sjöfarten är avsaknaden av en gemensam standard, samt höga investeringskostnader. Varje månad anlöps Norrköpings hamn av ungefär 100 fartyg, där endast en mindre andel återkommer regelbundet. Med denna variation av fartyg, med olika tekniska lösningar, har det varit svårt att erbjuda en generell lösning. För en hamn med ständigt återkommande fartyg, exempelvis färjor som nämns i insändaren, är det enklare att enas om en fungerande tekniklösning. 

 

Tekniken utvecklas dock, och det etableras internationella standarder. Europakommissionen har också lagt ett förslag om krav på landström från 2030 för vissa fartygstyper. Det finns alltså både drivkrafter och möjligheter framåt för hamnarna att erbjuda landström. 

 

För närvarande pågår en stor utbyggnad av Norrköpings hamn, där det förbereds för landströmsanslutning. Det handlar både om konstruktioner på kajen och att klara av den omfattande kraftförsörjningen. 

 

Elektrifieringen i hamnen gäller inte bara fartygen. Förra året stod den elektrifierade järnvägen Kardonbanan klar. Vi har också arbetat aktivt med en omställning av vår maskinpark, med en övergång mot eldrift av kranar och truckar. Allt i syfte att kunna möta marknadens och samhällets krav på en hållbar hamn. 

 Ola Hjärtström, marknadschef, Norrköpings Hamn AB


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa