Elsparkcyklarna - inte bara kommunens ansvar

Norrköping har under det senaste året sett ett nytt fenomen i vår stad, elsparkcyklar.

Den som framför elsparkcykeln har det största ansvaret för att göra detta enligt gällande lagar och regler både när det gäller att befinna sig i trafiken men också att parkera på ett bra sätt, skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Den som framför elsparkcykeln har det största ansvaret för att göra detta enligt gällande lagar och regler både när det gäller att befinna sig i trafiken men också att parkera på ett bra sätt, skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Foto: Voi

Insändare2021-07-04 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett populärt inslag som uppskattas av många men som också skapar en del frustration när de framförs vårdslöst eller står parkerade mitt i en gångbana och försvårar framkomligheten. 

För att få bedriva verksamheten på offentlig plats så måste man ansöka om tillstånd hos polisen. Kommunen har en roll som remissinstans i tillståndsprocessen där vi kan yttra oss och ställa vissa villkor runt användandet av marken. 

Bland annat så ställer kommunen villkor om att cyklar som står hindrande eller trafikfarligt ska flyttas skyndsamt från det att företaget som äger cykeln får kännedom om den. Kommunfullmäktige fattade i maj också beslut om en särskild avgift för elsparkcyklar. Det innebär att företagen får betala 2,50 kronor per cykel och dygn. 

När kommunen har yttrat sig så kan polisen sedan fatta beslut och det finns i dag fem olika aktörer som har tillstånd att hyra ut elsparkcyklar i staden.

Ansvaret för att stadsmiljön är säker och framkomlig vilar såklart till stor del på kommunen. Vad gäller elsparkcyklarna är det dock inte bara kommunen som har ett ansvar. 

Den som framför elsparkcykeln har det största ansvaret för att göra detta enligt gällande lagar och regler både när det gäller att befinna sig i trafiken men också att parkera på ett bra sätt. 

Företagen som hyr ut har också ett ansvar för att deras cyklar inte står hindrande eller trafikfarligt och att följa gällande tillstånd. Om villkoren i tillstånden inte efterlevs så är det polisen som tillsynsmyndighet som har mandat att agera. 

Nu hoppas vi att vi kan ha en bra dialog och samarbete med de företag som hyr ut elsparkcyklar och polisen i den här frågan. Arbete har även påbörjats för att identifiera platser där många startar eller slutar sin resa och titta på hur vi där kan möjliggöra fler parkeringsplatser för just elsparkcyklar. Kommunen följer också utvecklingen i andra städer för att se vilka lärdomar vi kan dra av deras erfarenheter för att stävja problem.