Elskoter, en plåga eller en smart transportform?

Antalet elskotrar att hyra har ökat dramatiskt i Norrköping. Ytterligare ett bolag har etablerat sig. Det kommer att finnas cirka 1000 uthyrningsbara elsparkcyklar i Norrköping.

Det kommer att finnas cirka tusen uthyrningsbara elsparksyklar i Norrköping.

Det kommer att finnas cirka tusen uthyrningsbara elsparksyklar i Norrköping.

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-06-10 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag förstår att det kan vara ett lockande sätt att färdas. Nu när Coronarestriktionerna släpper blir det ett attraktivt sätt att ta sig ifrån krogen i den ljusa sommarkvällen.
Men elsparkcyklarnas påverkan väcker också många frågor och synpunkter.
Det som kanske är mest uppenbart är ”parkeringsfrågan”. Parkeringen är i princip upp till brukaren. Det innebär att mång skotrar hamnar på olämpliga ställen, omkullfallna på cykel- och gångbanor. Det utgör en uppenbar risk för synskadade.


Vissa företag framför att de är klimatsmarta, genom att ersätta en bilresa. Vilket är lögn.Skotern ersätterDen sällan en bilresa, utan en promenad eller bussresa. Den ger enligt beräkningar ett CO2 avtryck på 125 g/km, en miljöbil 95 g/km och en bussresa mycket, mycket mindre.


Hållbarheten hos en elsparkcykel beräknas till mellan 2-6 månader. En pryl med den hållbarhet är ju rena klimatvansinnet. Tillverkningen sker i Kina, och oftast med ”kolkraft”. En verklig ”slit och slängprodukt”.

Kanske kommunen i samband med tillståndsgivandet borde införa en pant, som återbetalas efter att företaget visat intyg på destruktion eller återvinning. Ett företag säger sig vara ”miljömärkt”, men anger inte av vem. Ett hyrförtag säger sig ”klimatkompensera”, utan att närmare precisera hur. 


Det har varit flera kollisioner mellan bil och elsparkcyklar. I Norrköping nyligen en tragisk dödsolycka. 


Slutsatsen blir, kanske ett kul sätt att ta sig fram  men inte lika kul för gångtrafikanter som delar vägutrymmet eller för andra som drabbas av kringslängda skotrar.