Elförsörjningen är satt på prov

Tidigt på morgonen 4 februari 2021 sattes oljekraftverket i Karlshamn igång. Vi ska egentligen inte använda fossil el men nu fanns det inget alternativ på grund av kall väderlek och stängda kärnkraftreaktorer.

Det oljeeldade kraftverket i Karlshamn februari 2021.

Det oljeeldade kraftverket i Karlshamn februari 2021.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2021-09-18 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kylan hade satt elsystemet i Sverige på prov. Elpriset var vissa dagar tio gånger högre än i somras och politikerna bråkar om vems fel det är.

Per Bolund (MP) upprepar ofta vårt elöverskott, medan regeringen har gett energimyndigheten i uppdrag att planera för eventuell elransonering. Sannolikheten är fortfarande låg men har drastiskt ökat för att det skulle uppstå elenergibrist som elmarknaden på egen hand inte kan hantera.

Men om det ändå inträffar skulle det kunna medföra mycket svåra konsekvenser för hela samhället. För att förhindra detta finns nu som beredskapsåtgärd möjligheten att ransonera användningen av elenergi. 

En ransonering innebär i sig inte att någon blir helt utan el men att förbrukarna får förbruka mindre el än normalt. Alternativet är att förbrukarna periodvis riskerar att hamna i total frånkoppling om effektbalansen inte kan upprätthållas. Detta med liten eller ingen förvarning alls.

De företag som ransoneras kan själva välja när de ska spara energi under ransoneringsperioden och på vilket sätt. Idag är våra vattenmagasin på historiskt låga nivåer vilket avspeglas på elpriserna. 

I Sverige idag kan inte företag investera/utöka sin produktion på grund av tillgång på el. Samtidigt planeras stora investeringar där billig el är en nödvändighet. Exempelvis SSAB gör sig redo för att ställa om verksamheten till en fossilfri stålproduktion, Två stora batterifabriker byggs/kommer att byggas, Elbils utvecklingen med mera. Detta ger en planerad fördubbling av elförbrukningen till år 2045.