Beslutet sker absolut inte utifrån ett barnperspektiv

Nu ska ett beslut tas att Klockaretorpsskolan ska läggas ner och klasserna på närliggande kommunala skolor ska tätas så det blir trångt i redan stora klasser.

Om politikerna fattar beslut om att lägga ned Klockaretorpsskolan blir det ett hårt slag mot hela bostadsområdet, menar signaturen Elevassistent som arbetar på Klockaretorpsskolan. Arkivbild.

Om politikerna fattar beslut om att lägga ned Klockaretorpsskolan blir det ett hårt slag mot hela bostadsområdet, menar signaturen Elevassistent som arbetar på Klockaretorpsskolan. Arkivbild.

Foto: Robert Svensson

Insändare2023-05-25 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Här är skolorna i Norrköping om föreslås läggas ned" NT 24/5

Ett politiskt beslut som blir ett hårt slag mot Klockaretorpet som redan har det tufft. Jag som arbetar som elevassistent sedan mer än tio år i Klockaretorpet ser redan nu - till skillnad mot politikerna - att detta beslut kommer att ge stora konsekvenser på bostadsområdet i framtiden.

I brevet från politikerna som skickades hem till föräldrarna under torsdagen 25/5 står det bland annat att: ”beslutet sker utifrån ett barnperspektiv”. Det finns inget barnperspektiv i detta beslut. Allt handlar bara om pengar för politikerna. När barnen fick brevet uppläst i klassrummet bröt flera elever ihop storgråtande. Många elever som har skolan, oss vuxna i skolan och fritidshemmet som en trygg plats i ett annat rörigt liv, i ett social-ekonomiskt tufft område, får även den tryggheten omkullsparkad. Är det att ha barnperspektiv? 

Är det rimligt att trycka in ännu fler barn i ett klassrum där lärare och elevassistent redan idag har det tufft att hinna med alla elever i klassrummet. De elever som kommer att få ta den största konsekvensen på detta idiotiska beslut är de barn som redan idag har det tufft i skolan och de barn med särskilda behov som tillsammans kommer att driva runt i korridoren långt från lärandet i skolbänken.

Dessa barn kommer att bli lätta byten för de kriminella gängen och lockas in i kriminalitet och missbruk när eleverna känner sig lämnade i sticket av vuxna både i skolan och hemma, då det inte finns någon som hinner med dem, fångar upp eller hinner se dem.

Kostnaden kommer bli betydligt högre i slutändan. 

Vi som arbetar på Klockaretorpsskolan som lärare, elevassistenter och spec-personal har länge arbetat hårt med att fånga upp elever. Det har satsats med elevassistenter i klasserna tillsammans med lärarna för att skapa trygghet, lärande och ge eleverna med tuff skolgång möjligheten att faktiskt komma ut med ett lärande i slutet av sexan. Detta kommer att sluta illa för många elever i Klocket. Men våra politiker ser inte konsekvenser längre än näsan räcker.