Elev i årskurs 9: Låt jordbruksmarkerna vara

Den mest bördiga jordbruksmarken finns förutom i Skåne även i Östergötland.

Det finns inte längre lika stor mängd värdefull åkermark i Norrköpings kommun kvar på grund av exploatering av mark som gjorts på bland annat Kvillingeslätten, Malmölandet samt på Händelö, skriver signatur Elev i årskurs 9. Arkivbild från Kvillingeslätten.

Det finns inte längre lika stor mängd värdefull åkermark i Norrköpings kommun kvar på grund av exploatering av mark som gjorts på bland annat Kvillingeslätten, Malmölandet samt på Händelö, skriver signatur Elev i årskurs 9. Arkivbild från Kvillingeslätten.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-11-04 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns inte längre lika stor mängd värdefull åkermark i Norrköpings kommun kvar på grund av exploatering av mark som gjorts på bland annat Kvillingeslätten, Malmölandet samt på Händelö. 

I Östergötland har åkermarken minskat med ungefär 12 000 hektar sedan 1990. Det motsvarar en yta lika stor som drygt 17 143 fotbollsplaner som har måtten 68x105 meter.

Minskningen av bra jordar beror främst på infrastruktur och ny bebyggelse. I dagsläget är Sverige självförsörjande på spannmål, men i framtiden kan den svenska matjorden bli avgörande för invånare i många fler länder än endast Sverige.

Dessutom är den biologiska mångfalden hotad och på de östgötska jordbruksmarkerna finns det mycket olika flora och fauna. Låt jordbruksmarkerna vara!