Hur vill Moderaterna egentligen ha det?

Insändare 14 juni 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är förvånande att moderaterna Per Jameson och Sophia Jarl protesterar mot att bussen på linje 432 läggs ner. 

En linje som länge brottats med låg passagerarbeläggning och krävt stora skattesubventioner.

 

Nu får nog Moderaterna (som alltid försvarat massbilism och förespråkat skattesänkningar) bestämma sig: uppmana folk att använda bilen mindre och ta bussen - eller fortsätta med en skattesubventionerad och lågutnyttjad busslinje.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Insändare: Nu har vi inget alternativ till bilen

Nu har vi inget alternativ till bilen

Insändare: Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Busslinjen är nedlagd – nu tvingas barnen gå på 70-väg utan vägren för att ta sig till skolan: "Självklart är vi väldigt oroliga"

Busslinjen är nedlagd – nu tvingas barnen gå på 70-väg utan vägren för att ta sig till skolan: "Självklart är vi väldigt oroliga"

Insändare: Nedläggningen av 432:an • Ett beslut som saknar konsekvenstänk - "Befolkningen längs sträckningen har exploderat de senaste åren och kommunen vill att folk flyttar hit"

Nedläggningen av 432:an • Ett beslut som saknar konsekvenstänk - "Befolkningen längs sträckningen har exploderat de senaste åren och kommunen vill att folk flyttar hit"

De flaggar på halv stång – för att sörja nedlagda busslinjen: "Är en dödsstöt för hela byn"

De flaggar på halv stång – för att sörja nedlagda busslinjen: "Är en dödsstöt för hela byn"
Visa fler
Läs mer!

Ny trafikstrategi för framtidens Norrköping • Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras • "Bilen måste stå tillbaka lite"

Ny trafikstrategi för framtidens Norrköping • Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras • "Bilen måste stå tillbaka lite"