Valhänt hantering av Strömvillan

Det blåser hårda men oönskade vindar över Norrköping.

Insändare 3 mars 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dock inte vindar som skulle generera behövlig energi till bemanningsstyrkorna inom kommunens olika administrativa ledningsenheter. 

Behövliga pengar försvinner genom valhänt hantering och dålig intern kommunikation. I dagarna framkommer att utbildningskontoret sveper bort 25 miljoner kronor genom att tjänstemännen inte begriper att det behövs en genomgång av Strömvillans lämplighet för korttidsplatser för unga innan beslut fattas. Det framkommer att när samhällsbyggnadskontoret utredde lokalernas lämplighet visar det sig att de var för små och inte tillgänglighetsanpassade. Ett påpekande som gjordes av KFUM:s ordförande när föreningen tvingades lämna lokalerna 2021. 

Men innan detta konstaterande så hann kommunen teckna avtal om byggande av baracker som under tre år kostar 25 miljoner kronor. En i ärendet oskyldig Sophia Jarl konstaterar att det blir en dyr historia för skattebetalarna.

Hur kan sådana "tavlor" uppstå? Det är självklart att ansvarig på skolkontoret borde förvissa sig om medarbetarnas kompetens att hantera detta ärende. Dialog mellan de olika kontoren är väl också en självklarhet. Ofta besitter "fotfolket" den kunskap som är erforderlig för kloka beslut. Det är inte sällan som det finns skäl att ta en dialog med verklighetens företrädare. Nu har problematiken lämnats till kultur och fritidskontoret att lösa problemet där man för stunden verkar sakna idéer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa