Tryck inte in fler elever i klasserna med färre lärare

Efter beskedet om att flera skolor och förskolor i Norrköping ska läggas ned ställer en av kommunens lärare en rad frågor till de ansvariga politikerna.

Folkparksskolan och Rambodalsskolan är ett par av de tre skolor och fem förskolor som föreslås läggas ned.

Folkparksskolan och Rambodalsskolan är ett par av de tre skolor och fem förskolor som föreslås läggas ned.

Foto: Thomas Möller/Calle Slättengren

Insändare2023-05-25 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

Jag skulle vilja att ni politiker svarar på följande frågor.

Hur kommer Sveriges framtid att bli? Nu när ni drar in på skolor, personal inom skolan?

Kontentan av ert beslut kommer att bli att skolan kommer att tvingas få större barngrupper med färre personal. Vilket kommer att bli att eleverna inte kommer att nå kunskapskraven.

Sverige kommer att sjunka ännu mer i Pisa-undersökningar, det kommer att bidra till mer psykisk ohälsa, barn som inte kommer att klara av skolan, mer brottslighet på grund av att skolan inte kunde hjälpa/undervisa elever på rätt sätt för att förutsättningarna inte fanns där.

Så kommer Sveriges framtid att se ut, och det är ert fel. Ni politiker som inte ser människan, ni ser siffror. 

undefined
Folkparksskolan och Rambodalsskolan är ett par av de tre skolor och fem förskolor som föreslås läggas ned.

Hur var det med att satsa på skolan, ge skolan rätt förutsättning? Bygga på barnens framtid, vår framtid? Ge alla elever rätt form av undervisning som gynnar dem? 

Som det ser ut i dagens skola, så är det de barn med mest behov som tar alla resurser, de elever som inte klarar av svensk skolform. De som egentligen inte borde gå i den här formen av skola. 

Då menar jag inte de elever som har koncentrationssvårigheter eller de elever som bara är skoltrötta. De eleverna kommer alltid att finnas. Men jag menar de elever som har autism, grova neuropsykiatriska diagnoser, som inte kan vara i stora barngrupper, som knappt kan vara i en liten grupp. Som behöver en-till-en-stöd hela skoldagar. 

De eleverna som gör att övriga elever som är ”normal” fungerande inte får den hjälp som de behöver för att de andra barnen kräver så pass mycket, där all den lilla resurs som finns läggs på dessa elever. Samt att de eleverna kräver också en hel del annat utanför undervisningen.

undefined
Som det ser ut i dagens skola, så är det de barn med mest behov som tar alla resurser, de elever som inte klarar av svensk skolform, skriver signaturen Lärare inom skolan i Norrköpings kommun. Genrebild.

Det handlar om möten med vårdnadshavare, kontinuerligt, handledning av Centrala barn- och elevhälsan, möte med elevhälsan på skolan.

All mötestid läggs på lärarens planeringstid och förtroende tid. Planering för lektionerna blir lidande, och kontentan blir att elever inte får den undervisning som de har rätt till, för att tiden och resurserna inte finns för dem. 

Men nu tycker ni alltså att vi ska trycka in ännu fler elever per klass, med mindre lärartäthet och med färre resurser. Har ni en aning om hur skolan faktiskt ser ut? Har ni en aning om hur barnen mår? Hur lärarna mår? Hur skolan är på väg att rasa. Har ni en tanke på att barnen som går i skolan är vår framtid, de som ska ta hand om samhället sedan, som kommer att var dem som tar hand om er när ni är gamla? 

Ni är välkomna att besöka min klass, där jag har sex elever med extremt stora svårigheter, samt övriga elever med inlärningssvårigheter och även ”normal” fungerande elever som tyvärr inte får rätt undervisning. Där vi som arbetar jobbar ihjäl oss för att göra det bästa som vi bara kan. 

Välkomna att besöka oss och berätta för eleverna att deras framtid är oviss och att ni, det är ni som politiker som styr samhället och bestämmer deras framtid. Ni lovar en massa saker som ni sedan inte kan hålla.

Kontentan av ert beslut kommer att bli att skolan kommer att tvingas få större barngrupper med färre personal. Vilket kommer att bli att eleverna inte kommer att nå kunskapskraven, skriver signaturen Lärare inom skolan i Norrköpings kommun. Genrebild.
Kontentan av ert beslut kommer att bli att skolan kommer att tvingas få större barngrupper med färre personal. Vilket kommer att bli att eleverna inte kommer att nå kunskapskraven, skriver signaturen Lärare inom skolan i Norrköpings kommun. Genrebild.