Vilken människosyn återspeglas i smygfilmandet?

För en tid sedan kunde vi läsa i tidningen att Norrköpings kommun smygfilmat eller fotograferat personer som fått eller ansökt om ekonomiskt bistånd.

Insändarskribenten undrar vilken människosyn som ligger bakom smygfilmandet för att hitta bidragsfuskare.

Insändarskribenten undrar vilken människosyn som ligger bakom smygfilmandet för att hitta bidragsfuskare.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2022-06-14 08:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Avsikten var att avslöja bidragsfusk. Inte enbart de förmodade fuskarna utan också andra personer i deras omgivning kunde ses på filmerna.

Rätten till bistånd, såväl ekonomiskt som annat, stadgas i socialtjänstlagen 4 kap 1§. Vad och hur utredningar, beslut och insatser ska dokumenteras inom socialtjänsten är också lagstadgat. En grundregel är att den enskilde själv ska ha kännedom om vad som dokumenteras. Fotografier och filmer är också att betrakta som journalhandlingar och ska hanteras som sådana.

Ansvariga tjänstemän och politiker framhöll till sitt försvar att smygfilmandet skedde i en ”gråzon”, som alltså möjliggjorde olika tolkningar. Ändamålet fick helga medlen för att förhindra att skattepengar hamnade hos ”den organiserade brottsligheten”. Att använda smygfilmning som utredningsmetod inom socialtjänsten ligger nog inte inom någon gråzon, utan är helt enkelt olagligt och dessutom oetiskt, även om avsikten är god.

Jag kan känna en oro för vilken människosyn som utöver okunnighet, återspeglas i smygfilmandet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som hanterar ekonomiskt bistånd, byter enligt uppgift i Norrköpings Tidningar namn till Kompetensförsörjningsnämnden. Ordförande Eva-Britt Sjöberg (KD) säger: ”Naturligt att heta det vi är”. Det är ju jättebra om företagen få kompetent arbetskraft, men Sjöberg verkar helt ha tappat medborgarperspektivet. En kommunal nämnd är till för kommuninnevånarna – inte primärt för arbetsgivarna. En viktig målgrupp är de som är i behov av ekonomiskt bistånd.