Effekterna av energipolitiken har visat sig

Historiskt har Sverige haft ett av världens bästa, robusta och mest driftssäkra kraftsystem med vattenkraft och kärnkraft som bas. Detta har varit till fromma för såväl vår industri som för övriga elkonsumenter.

Insändare 13 mars 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett kraftsystem, som har varit ett föredöme även beträffande klimatvänlig elproduktion. Detta håller nu vår regering på att montera ned och i stället satsa på en besinningslös utbyggnad av vindkraft. Konsekvenserna ser vi redan i form av effektbrist och tidvis skyhöga kW-priser. 

 

Hur är detta möjligt? Jo, detta dikteras av vindkraftsromantiker i MP påhejade av C. Ett högt pris S uppenbart är beredd att betala för att behålla regeringsmakten. Det vindkraftsromantikerna talar tyst om är att vindkraften sedan begynnelsen och fortfarande är subventionerad.

Detta genom elcertifikaten och nu även genom de PPA-kontrakten (Power Purchase Agreements), som är fasta prisavtal med ett garanterat pris. Finansiärer och investerare kräver dessa avtal innan en utbyggnad påbörjas och garanteras därmed en stabil och säker avkastning. Notan för detta hamnar naturligtvis på elkonsumenternas räkningar.

 

Med MP och C som pådrivare överväger nu regeringen att bygga mera havsbaserad vindkraft. Något som är väsentligt dyrare än att bygga på land. I rättvisans namn ska dock sägas att det blåser mera till havs och utbytet blir något bättre. Dock inte utan subventioner. I energiöverenskommelsen från 2016 (M och KD hoppade av 2019) står att ”anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft bör slopas”. 

 

Om detta realiseras tyder beräkningar på att det i ett längre perspektiv kommer att kosta oss medborgare inemot 100 miljarder kronor. Vidare står att ”elcertifikatsystemet skall förlängas och utökas med 18 TWh till 2030”. Beräknad kostnad inemot 40 miljarder.

Naturligtvis nämns inga belopp i energiöverenskommelsen. Man får osökt tanken att detta medvetet har mörkats då det naturligtvis är högst kontroversiellt. Medborgarna kommer förmodligen att baxna när de blir varse detta. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Staten bör ersätta förnybar elproduktion i kommunerna

Staten bör ersätta förnybar elproduktion i kommunerna

Insändare: Det är väl ändå planerbar energi vi behöver

Det är väl ändå planerbar energi vi behöver

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

Edvard Hollertz: Någonstans måste kraftverken faktiskt byggas

Någonstans måste kraftverken faktiskt byggas

Debatt: Det är planerbar energi som fattas

Det är planerbar energi som fattas
Visa fler