Dricksvattnet i Krokek hotas av Ostlänken

Ett sätt att minska demokratin på ett tyst sätt är att ”dokument begrava” och ett statligt företag som är väldigt duktig på detta är Trafikverket.

Trafikverket har även frångått EU:s vattendirektiv 2000/60/EG direktiv om samråd och nekar nu till ett öppet på platssamråd med alla i Krokek som har kommunalt dricksvatten och som riskerar att få vattenproblem under tio år, skriver representanter för Bevara Kolmårdsskogen.

Trafikverket har även frångått EU:s vattendirektiv 2000/60/EG direktiv om samråd och nekar nu till ett öppet på platssamråd med alla i Krokek som har kommunalt dricksvatten och som riskerar att få vattenproblem under tio år, skriver representanter för Bevara Kolmårdsskogen.

Foto: Arkivfoto

Insändare2023-06-04 21:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Går man in på Trafikverkets hemsida blir man översköljd av dokument vilket gör det svårt att få fram relevant information. Vad många inte vet om är att Trafikverket har lagt en så snäv samrådskrets att många som kommer att bli berörda av Ostlänken och dess byggnation har inte blivit kallade och därför inte vet hur de kommer att drabbas av Ostlänken.

Trafikverket har även frångått EU:s vattendirektiv 2000/60/EG direktiv om samråd och nekar nu till ett öppet på platssamråd med alla i Krokek som har kommunalt dricksvatten och som riskerar att få vattenproblem under tio år.

Även att sista chansen till samrådssynpunkter kommer vara mellan 7 juni och 9 juli det vill säga under en semesterperiod, är det få som är medvetna om.

Ostlänkens kostnader kommer att ta pengar från vård, skola och omsorg även om politikerna och tjänstemännen säger att de är ifrån olika kassor så kommer den totala inkomsten till alla kassor ifrån alla skattebetalare. 

Fanns inte kostnaderna för Ostlänken skulle andra mer behövande sektioner få mer pengar. De skattepengar Norrköpings kommuns invånare måste betala för den nya stationen i Norrköping behövs bättre på andra ställen i kommunen.

Vi är heller inte förvånade att Norrköpings kommun totalt har glömt bort att det finns ytterområden. Ett viktigt exempel är att Norrköpings kommun på pappret ser Krokek som en potentiell ort att växa till det dubbla samtidigt som man i och med Ostlänken tar bort pendlingsmöjligheterna med tåg till bland annat Nyköping-Stockholm. Detta kommer ha motsatt effekt och ge en utflyttning.

Till er alla som njuter av naturen och brukar åka upp till Lilla Älgsjön, Gullvagnen och vandra i Kolmårdsskogen där Sörmlandsleden och Östgötaleden möts, dessa områden kommer tyvärr vara näst intill omöjliga att nå under Ostlänkens byggnation som beräknas till runt tio år.

Det blir svårt att röra sig i Kolmårdsskogen då Ostlänken byggs menar insändarskribenterna. Bilden från Lilla Älgsjön.
Det blir svårt att röra sig i Kolmårdsskogen då Ostlänken byggs menar insändarskribenterna. Bilden från Lilla Älgsjön.