Dragsbrons störande plåtar ska skydda hundar

Slamret från plåtarna på den nyrenoverade Dragsbron irriterar. I mars skrev signaturen "Hörselskadad" om problemet med de provisoriskt illa förankrade plåtarna..


För att hundar på promenad inte ska riskera att fastna med tassarna i gallret på Dragsbron har provisoriska plåtar lagts dit. Slamret från plåtarna stör andra promenerande.

För att hundar på promenad inte ska riskera att fastna med tassarna i gallret på Dragsbron har provisoriska plåtar lagts dit. Slamret från plåtarna stör andra promenerande.

Foto: Hasse Holmberg

Insändare2021-04-20 12:21
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Problemet är att dessa plåtar inte är tillräckligt förankrade och utan dämpande material mellan dessa och gallerdurken så har man lyckats skapa en slagverksorkester med en konstant ljudkuliss, i all den stund som folket trampar på över bron". 

"Rena Plåtslageriet på nyrenoverade Dragsbron" NT 26/3

Med anledning av tidigare insändare avseende Plåtslageriet på Dragsbron så förväntar man sig en återkoppling från ansvarig i kommunen för på vilket bedrövligt sätt som arbetet utförts. Vad avser man att göra för att vi skall undslippa oss detta ständig pågående oväsen vid passage över bron?


Hörselskadad


 

Svar direkt

Plåtarna på Dragsbron kom till för att hundar skulle kunna passera utan att fastna med tassarna i durkplåten. Vi är medvetna om att även om det syftet är uppnått har det tyvärr bidragit till ett ökat buller, detta även på avstånd.

För att komma till rätta med problemet kommer det nu att läggas på en gummimatta under plåtarna. Det arbetet kommer troligtvis att starta nu under vecka 16, en åtgärd som förhoppningsvis ska göra att vi kommer till rätta med problemet.

Renoveringen som gjorts av Dragsbron är en tillfällig åtgärd då bron är planerad för utbyte. Projektering av den nya bron pågår.

Christian Dahlskog, enhetschef för gata och trafik på Norrköpings kommun