Dra tillbaka förslaget om flytt!

Vid sammanträde i vård- och omsorgsnämnden 2021-06-16 beslutades att inte stoppa förslaget om flytt av Vikbolandets hemtjänst från Östra Husby till Norrköping.

Arkivbild. Insändarskribenten anser att kommunen bör dra tillbaka förslaget om flytt av Vikbolandets hemtjänst.

Arkivbild. Insändarskribenten anser att kommunen bör dra tillbaka förslaget om flytt av Vikbolandets hemtjänst.

Foto: Arkivbild

Insändare2021-08-07 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt uppgift från Andreas Bohlin i NT 2021-06-17 kan flytten kosta 4 miljoner! Ett förslag som bara tjänstemännen själva vill genomdriva och av, sannolikt, rena prestigeskäl vägrat dra tillbaka. 

Som bakgrund till förslaget framför man det, till synes, tunga skälet att brukarna på Vikbolandet ska få det de har rätt till - ett skäl som alltmer framstår som konstruerat för att kunna genomdriva en dold (?) agenda då man, trots flera påstötningar, inte kan eller vill konkretisera vad man syftar på.

Förslaget har många brister - inte minst innebär det många och farliga mil på väg 209! Att medarbetare som bor på Vikbolandet måste börja och sluta sina arbetspass inne i Norrköping kommer också att medföra att några inte längre kan arbeta kvar då kommunen inte erbjuder barnomsorg tillräckligt tidigt på morgonen.

I en debattartikel i NT 2021-07-21 skriver Centerkvinnorna ”Att jobba i hemtjänsten behöver bli mer lockande” och under rubriken Debatt i Länstidningen 2021-07-23 ”Vi vill se en attraktiv arbetsgivare för våra äldres hälsa”. Ingen kan invända mot deras kravlista för hur detta ska kunna genomföras. Men vid sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden i juni ställde sig två av undertecknarna bakom beslutet att inte kräva att förslaget om flytt av Vikbolandets hemtjänst skulle dras tillbaka. I en debattartikel/insändare i NT och Länstidningen försökte man rättfärdiga detta ställningstagande med att man ska driva att verksamheten ska flytta tillbaka till Östra Husby senast första kvartalet 2023.

Är det sannolikt att en åtgärd som beräknas kosta 4 miljoner kommer att dras tillbaka efter mindre än två år? I artikeln skriver man att det är viktigt att arbetstillfällen finns där man bor. Främjar man det genom att stödja ett förslag som gör att medarbetare inom hemtjänsten, som bor på Vikbolandet, inte kan arbeta kvar? Artikeln känns närmast skriven som ett försök att lugna opinionen. Är det ens rimligt och ekonomiskt försvarbart att lägga denna summa på en lösning som, sannolikt, bara tjänstemännen själva vill ha?

Beslutande politiker, visa modet vid nästa sammanträde att göra om och göra rätt! Kräv att förslaget om flytt av Vikbolandets hemtjänst till Norrköping dras tillbaka. En del av skattemedlen borde istället användas till att ge hemtjänstpersonalen på Vikbolandet rimliga arbetsförhållanden - för brukarnas bästa. Lägg scheman som kan fungera i praktiken och se till att dokumentationstiden återinförs. Då får medarbetarna tillbaka möjligheterna att ge den goda vård de kan och vill ge.