Dölj inte riskerna med kärnkraft

Varför är högerpartierna i riksdagen, M, KD, L, SD, så okritiskt positiva till kärnkraften?

Insändare 8 september 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har läst moderata partiföreträdare beskriva kärnkraften som robust och säker. 

 

Tar dessa partier inte hänsyn till:
att Sveriges kärnbränsleavfall, 12 000 ton använt högaktivt avfall, idag finns i ett mellanförvar vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där förvaras det i vattenfyllda bassänger åtta meter under ytan. 
att detta högaktiva kärnbränsleavfall behöver slutförvaras. Att bygga kärnbränsleförvaret beräknas kosta 19 miljarder. Det blir en gruva sex mil lång. Avfallet måste gjutas in i kopparkapslar, som inte får rosta. De ska sänks ned i bentonitlera i tunnlar på 500 meters djup i Forsmark. En process som beräknas ta 40 år för mer än 6000 kapslar. 
att först efter 100 000 år anses det vara ofarligt för människor och djur.
att gruvbrytningen och utvinningen av uran har stor miljöpåverkan. Landområden förstörs och vatten förgiftas.
att uran är en ändlig resurs. Vi kan inte bygga vårt framtida energisystem på ändliga tillgångar.
att små modulära reaktorer (SMR) måste vara metallkylda för att kunna drivas med avfall från dagens kärnkraft. Det kräver plutoniumbränslefabriker. Där de extremt radioaktiva bränslestavarna sågas i bitar och löses upp i kokande salpetersyra. Det har hittills visat sig vara dyrt, svårt att få att fungera och medfört stora risker.
att kärnkraftanläggningar kan vara måltavlor för terrorister och i krig (läs Ukraina). Allt över två graders uppvärmning är sannolikt att betrakta som permanent skada för våra möjligheter på jorden. Ska vi ha en chans att klara det här måste de globala utsläppen börja minska i år, och sedan halveras till 2030. På den tiden har inte ett enda nytt kärnkraftverk hunnit byggas. Undvik denna felsatsning.


Vi måste försöka rädda vår planet så att framtida generationer kan leva här. Då behöver vi prioritera förnybar energiproduktion från sol, vind och vatten. Kompletterad med en mängd tekniker för energilagring som buffrar och flyttar överskottsenergi från sommar till vinter och olika former av omvandling av el till andra energibärare som till exempel vätgas för industrin. Det finns hållbara alternativ till kärnkraften.


 
 
 
 
 
 
Klimat

Debatt: Vi förråder våra barn när vi struntar i klimatet

Vi förråder våra barn när vi struntar i klimatet

Debatt: Låt klimatet spela roll i varje fråga

Låt klimatet spela roll i varje fråga
Visa fler
Ämnen du kan följa