Boende för dementa och äldre i Skärblacka

Hur insatta är våra politiker när det gäller att planera för kommunala boenden för äldre och dementa?

Insändare 27 september 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan man fråga sig när det gäller planeringen för framtiden. Jag tror inte att våra politiker förstår vilken omställning av livet det innebär att efter ett långt boende tillsammans behöva dela på sig på grund av demens eller allmän brist på rörelseförmåga. 

 

I det här fallet gäller det Hallingegården i Skärblacka. Efter beslut av våra kommunföreträdare så måste denna anläggning rivas och det ska göras innan ett nytt boende är på plats. Var detta ska byggas är inte bestämt ännu men osäkert att det kan bli i Skärblacka. 

Det vi gamla fruktar att det kan bli i Kimstad då det finns bra kommunikationer där med exempelvis med en pendelstation. Detta gynnar inte de gamla utan bara gör det enklare att få personal. Vi gamla vill vi fortfarande ha en bra kontakt med våra respektive även om den ena finns på ett äldreboende. 

 

För oss äldre innebär det att när den ena parten placeras på ett kommunalt boende att möjligheten att hålla kontakten med sin livskamrat är att kunna ha denna boende på ett behörigt avstånd för att besök ska kunna hållas på ett normalt familjesätt. 

Det är då viktigt att möjligheten till att utnyttja kommunikationsmedel ofta är begränsat till gående. I många fall finns inte möjligheten till att använda egen bil vid hög ålder och allmänna kommunikationsmedel är ytterst begränsat och mödosamt för många. Att inte dessa synpunkter tas upp i kommunstyrelsen förstår man när man ser ålderssammansättningen i denna men även ni blir en gång gamla och får samma problem som vi äldre dras med. Nej se till att en ny anläggning i stället för Hallingeården är på plats innan rivningen av den gamla påbörjas så att de äldre där i dag kan flytta över dit och att de får vara kvar i sin del av staden där de kanske har bott i hela sitt liv.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Insändare: Är det längre till Kimstad från Skärblacka än tvärtom?

Är det längre till Kimstad från Skärblacka än tvärtom?

Göran, 66, om SD:s framgångar – och ett möjligt maktskifte: "Vi kan inte hålla på och skjuta på varandra hela tiden"

Göran, 66, om SD:s framgångar – och ett möjligt maktskifte: "Vi kan inte hålla på och skjuta på varandra hela tiden"
Ämnen du kan följa