Det ska vara rätt fakta om vägföreningarna

Det går alltid att försköna beslut med tramsiga ord!

Insändare 7 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Den nya bidragsmodellen blir mer rättvis" NT 30/12

Det är ju bra att politiker svarar insändarskribenter om nya bidragssystemet för vägföreningar, men:

+ Varför får inte vägföreningarna själva svar på de frågor som de ställt?

+ Varför blir svaren så faktaanorektiska och tramsiga?

 

”En mer konsekvent bidragsgivning då tidigare upplägg inte ansågs hålla juridiskt”, säger politikerna.

+ Hur kan den vara mer konsekvent, när det gäller samma summa pengar som ska delas på flera?

+ Vem har påstått att gamla upplägget inte höll juridiskt? Varför förklarar man inte det påståendet?

 

Nya modellen ”tror vi blir mera rättvis”, säger politikerna.

+ Tror, men man vet inte, och kan inte heller förklara påståendet.

 

Förutsättningarna ”kommer under året att gås igenom i de fall det finns oklarheter”, säger man.

+ Det finns hur mycket oklarheter som helst, vilket föreningarna påtalat, och begärt besked om innan beslutet togs. Inga svar har getts!

 

”Vi vill göra klart vad vägföreningen respektive kommunen ska ansvara för”, skriver politikerna och avslöjar sin totala okunnighet.

+ Vad föreningarna ska ansvara för finns fastslaget i lantmäteriförrättningar. Det är inget som kommunen kan ändra på hux flux.

 

Under hela arbetet med nya bidragsmodellen har kommunen hävdat att bidrag inte behöver ges, vilket är sant, men samtidigt  hävdar man att bidragen lämnats av ”snällhet”.

+ Här glömmer politikerna bort, att från 1970-talet fram till början 2020, var inriktningen att kommunen skulle ta över huvudmannaskapet i vägföreningarna. Mycket pengar och arbete lades ned på att ordna detta. Så plötsligt 2020 skulle kommunen ha ”budget i balans”. Då vände man på klacken!

 

Bidragen ”kommer nu även att utökas med 700 000 kr per år” är politikernas slutkläm på sin insändare.

+ Det låter ju bra, men att detta handlar om en kompensation i form av momspengar säger man inget om. Kommunen får dra moms, men vägföreningar får inte dra moms när man betalar tjänster. Så de kronorna är bara en droppe i den mångmiljonkostnad som vägföreningarna har, från sina medlemsavgifter, för att sköta vägar och grönområden, som kommunen egentligen borde sköta.

 

Rätt ska vara rätt när det handlar om fakta.

Föreningarna får totalt ungefär lika många kronor i bidrag som tidigare, men kommunen kräver att vi ska sköta ännu mera, eller demontera vad som skyfflas över på oss. Och vi har ännu ingen aning om vad det kan vara för anläggningar, eftersom vi inte fått några svar.

Vi trodde att kommunen var till för medborgarna och inte tvärtom.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Konflikten om vägföreningarna

Insändare: Låg ranking i alla möjliga kategorier

Låg ranking i alla möjliga kategorier

Insändare: Avgörande frågan om vägföreningar kvarstår

Avgörande frågan om vägföreningar kvarstår

Nya beskedet från Kvartetten – kommunen bör ta över ansvaret i ytterområdena • Vikmång: "Vi kommer inte att riva lekplatser"

Nya beskedet från Kvartetten – kommunen bör ta över ansvaret i ytterområdena • Vikmång: "Vi kommer inte att riva lekplatser"

Jarl om Kvartettens besked: "En stor seger för oss"

Jarl om Kvartettens besked: "En stor seger för oss"

Insändare: Jämlikhet borde gälla alla i Norrköping

Jämlikhet borde gälla alla i Norrköping
Visa fler