Det måste gå att planera elproduktionen

Reservkraftverket I Karlsham har på senaste tiden, på anmodan av Svenska Kraftnät, tagits i temporär drift för att avhjälpa effektbristen orsakad av sträng kyla.

Insändare 27 december 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vid full drift eldas detta verk med 140 ton olja i timmen. Om de planerade vindkraftanläggningarna väster och öster om Katrineholmsvägen varit driftsatta hade detta inte gjort någon som helst skillnad. Köldknäppar som vi nyligen upplevde kommer alltid med inga eller svaga vindar.

 

De ivriga förespråkarna av vindkraft som den dominerande källan, som ska möta det ökande behovet av elproduktion, har nog inte förstått hur landets  elförsörjning fungerar.

 

Statliga Svenska Kraftnät presenterade nyligen sin Systemutvecklingsplan 2022-31. I den kan man bland annat läsa:

"Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas. Utbyggnad av den planerbara elproduktionen är också en förutsättning för att elektrifieringsplanerna inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet."

 Planerbar elproduktion sker med hjälp av vattenkraft, gas/kolkraftverk eller kärnkraft.

Varje seriös strategi för den framtida elförsörjningen måste innehålla planer för tillkomst av ett eller flera av dessa alternativ.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa