Det krävs hårdare tag mot kriminaliteten

Det mest effektiva sättet att förebygga utanförskap och kriminalitet är en lyckad skolgång, skriver Gunilla Sandh.
Det mest effektiva sättet att förebygga utanförskap och kriminalitet är en lyckad skolgång, skriver Gunilla Sandh.

”En tickande bomb,” är titeln på den bok som vi alla borde läsa.

Insändare 22 februari 2022 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla vi som värnar om ett mänskligt och likvärdigt samhälle. Boken är skriven av Linnea Lindqvist som de senaste nio åren varit verksam som rektor i Stockholms och Göteborgs förorter.

Boken ger kunskap om skolsegregationens konsekvenser och förståelse för varför skolans styrning måste reformeras i grunden. Sverige har ett extremt skolsystem som inte går att återfinna i något annat land.    

Före kommunaliseringen och friskolereformen var Sverige ett föregångsland vad gäller likvärdighet men idag slits skolan isär och elever med olika socioekonomiska bakgrund möts alltmer sällan. När inte elever med olika bakgrund möts och lär sig fungera tillsammans påverkar det samhället negativt.

Det mest effektiva sättet att förebygga utanförskap och kriminalitet är en lyckad skolgång. 

Det behövs förändrad lagstiftning och hårdare tag mot de befintliga kriminella nätverken och gängen men för att minska nyrekryteringen gäller det att alla elever klarar grundskolan med fullständiga betyg.

I boken ges förslag på åtgärder för en mer likvärdig skola både på nationell och lokal nivå samt förslag på finansiering.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa