Det krävs en genomlysning av IFK:s organisation

Att anklaga ordförande Peter Hunt inkluderande övrig styrelse, är som att anklaga SE-bankens styrelseordförande Marcus Wallenberg för arbetsmiljöproblem på bankens kontor i Västerås, skriver insändarskribenten.
Att anklaga ordförande Peter Hunt inkluderande övrig styrelse, är som att anklaga SE-bankens styrelseordförande Marcus Wallenberg för arbetsmiljöproblem på bankens kontor i Västerås, skriver insändarskribenten.

Debaclet i IFK Norrköping har nu nått vägs ände – förhoppningsvis – när styrelseordförande Peter Hunt har avgått.Han har fått klä skott för i stort sett allt som gått både bra och dåligt i IFK, men är det en korrekt bild av händelserna i föreningen?

Insändare 25 februari 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I mina ögon så har vd-rollen kommit i skymundan trots att det mesta i skötseln av ett företag eller en förening handhas av en vd. Styrelsen kontrollerar att vd utför det som styrelsen har bestämt. Att anklaga ordförande Peter Hunt inkluderande övrig styrelse, är som att anklaga SE-bankens styrelseordförande Marcus Wallenberg för arbetsmiljöproblem på bankens kontor i Västerås.

Sådana problem åligger en vd och dennes underordnade, inte en vd:s överordnade. Om en vd inte anser att styrelsedirektiven kan utföras så ska vd:n avgå såsom den tidigare finansministern Erik Åsbrink gjorde när statsminister Göran Persson la sig i finansministerns arbete.

Problemet i IFK ska nog sökas i den tidigare vd:n Jens Magnusson som uppenbarligen lät surdegen jäsa för länge och inte agerade i tid. Han skulle antingen ha tagit strid gentemot Peter Hunt och styrelsen om han ansåg uppdraget vara omöjligt att genomföra, eller såsom han till slut gjorde, avsäga sig sin tjänst.

Det kan behövas en genomlysning av IFK:s organisation och dess roll- och ansvarsfördelning i stället för att stirra sig blind på dess ordförande. Marcus Wallenberg är faktiskt väldigt anonym i SE-banken medan vd:n är den som styr banken och är ansiktet utåt och det är även vd:n som tar åt sig äran om det går bra, och går det dåligt så avgår man eller får sparken.

Ämnen du kan följa