Det grus som göms i snö kommer fram i tö

Många var vi som i början av vintern mottog nyheten att Norrköpings kommun frångår den erkänt effektiva halkbekämpningsmetoden sopsaltning till förmån för grusning med lika delar oro och besvikelse.

Insändare 22 mars 2021 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oro för att det visar på den sjunkande ambitionsnivån i kommunen och besvikelse för att det skulle göra vår vintercykling långt mycket mindre angenäm än tidigare.

Nu står våren för dörren och allt fler kommer vilja nyttja sina cyklar. Den fråga vi nu alla ställer oss är; när kommer kommunen att ta upp gruset?

Men låt oss först påminna om varför grusning är en underlägsen metod, vilket även Karin Jonsson(C) erkänner i en replik i tidningen. Grusning sker efter eller i samband med plogning och vid efterföljande nederbörd plogas därför mycket av materialet bort. Saltlaken som sprids gör däremot nytta hela tiden. Grusning medför, beroende på vilken fraktion som används, en ökad risk för punktering. Grusning är dessutom för cyklister en mycket tveksam metod då kontaktytan för ett cykeldäck är mycket liten, långt mindre än för till exempel en sko, vilket kräver mycket stora mängder grus för att fungera. Och det grusade materialet måste tas upp och hanteras som miljöfarligt avfall. Så det ekonomiska incitament som kommunen anger faller platt!

Då är vi dessutom tillbaka till paradoxen. Det grus som ligger kvar vid perioder av barmark eller som nu när våren kommer, är dessutom trafikfarligt. VTI har i sin forskning visat att var femte cykelolycka som inträffar beror på rullgrus. Speciellt farligt är det i kurvor och backar. Så den undermåliga halkbekämpningen vid vinterväglag blir till våren en trafikfara.

Norrköpings kommun, ta upp gruset nu. Och låt det aldrig återkomma!

Magnus Lagher, Cykelfrämjandet Östergötland

 

Svar direkt


Vi beklagar att du har upplevt problem med grus som ligger kvar på gång- och cykelvägar. 

Kommunens sandupptagning påbörjas i slutet av vintersäsongen, och den mer exakta tidpunkten påverkas i stor utsträckning av vilket väder som råder. Om gruset till exempel tas upp för tidigt riskerar man att behöva sopa om stora delar av staden i det fall nytt grus skulle behöva läggas ut vid en för årstiden sen halka. 

Tiden för när upptagning sker varierar även något beroende på vilket områdesavtal som är aktuellt. I de områden som omfattas av äldre avtal ska gruset vara uppe senast den 15 maj. I de nyare avtalen, dit innerstaden tillhör, har entreprenören fram till den sista april på sig att sopa upp sanden. Vi tar till oss alla synpunkter vi får till oss och använder dem när vi utvärderar vårt arbete med halkbekämpningen.

 

Christian Dahlskog, enhetschef gata och trafik Samhällsbyggnadskontoret 
 

Ämnen du kan följa