Det går att göra kärnkraften lönsam

Det finns ett mycket enkelt recept för att förhållandevis snabbt öka energiproduktionen i Sverige. Återstarta något eller några av de nedlagda kärnkraftverken, skriver Ralf Sandman.
Det finns ett mycket enkelt recept för att förhållandevis snabbt öka energiproduktionen i Sverige. Återstarta något eller några av de nedlagda kärnkraftverken, skriver Ralf Sandman.

Energiförsörjningen fungerar inte på marknadsmässiga villkor, utan som politikerna besluter.

Insändare 9 februari 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sol- och vindkraft subventioneras, medan andra former bestraffas med avgifter. Sedan säger man "oj så dyr kärnkraften är" Man lägger ner fungerande kärnkraftverk för att sedan beklaga sig över att det tar för lång tid att projektera och bygga nya.

Det finns ett mycket enkelt recept för att förhållandevis snabbt öka energiproduktionen i Sverige. Återstarta något eller några av de nedlagda kärnkraftverken. Om man befriar kärnkraften från politiskt beslutade avgifter så blir den lönsam. 

Tillsvidare finns det kompetent personal som kan återanställas och säkert en och annan pensionär som gärna extraknäcker. Om man funderar över slutförvaringen, så är väl den logiska slutsatsen att avfallet inte skall "grävas ner" alltför djupt, eftersom man till nästa generations kärnkraftverk kan utvinna bränsle ur den äldre generationens rester.

Till saken hör också att de svenska kärnkraftverken har varit synnerligen driftsäkra och att före detta ASEA-Atoms kokarvattenreaktorer i det här scenariot skulle vara relativt billiga att restaurera och återstarta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa